Chyba:
Zbory Kosice
Prosim, nainstalujte Flash Plugin
Hľadaj: Filter:

29.6.2014
Boh s nami - Christopher Kramp
Verejná prednáška - Načo som tu? Čo je konečný cieľ mojej existencie? Príbeh lásky. Nová zmluva - "Všetci ma budú poznať". Zákon napísaný na srdci. Vzťah medzi Božím zákonom a Božou láskou. Milujúci Boh sa snaží získať späť stratené ľudstvo napriek jeho odmietaniu.
Hlavné posolstvo Biblie. Ježiš - Boh s nami osobne. Aké bolo jeho poslanie na Zemi? Cirkev z vody ...
29.6.2014
História Cirkvi adventistov s.d. - Christopher Kramp
Zjavenie 10. kapitola. Anjel na mori a na zemi. Sladká knižka zhorkne. Naplnenie proroctiev Daniela a Zjavenia Jána. Zapečatené proroctvo 2300 večerov a rán. Očistenie svätyne. 1260 ročné obdobie a začiatok doby konca. 1290 dní. Blahoslavenie po 1335 dňoch. Náboženské prebudenie v Spojených štátoch a v Európe. Millerizmus. Raný adventizmus. Hnutie 7. mesiaca. Aká viera má ...
29.6.2014
Kráľovstvo Božie - Christopher Kramp
Čo sa stane pred Kristovým príchodom? Evanjelium kráľovstva. Aká je biblická definícia Božieho kráľovstva? Spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. Kde sú hranice medzi Božím kráľovstvom a kráľovstvom tmy?
Myseľ tela a myseľ Ducha. Žatva. Kedy je hlásané evanjelium účinné?

Christopher Kramp je evanjelista a prezident adventistickej TV spoločnosti Joel Media ...
29.6.2014
Božia pečať zjednodušene - Christopher Kramp
Hĺbkové biblické štúdium o Božej pečati ako o ochrane pred katastrofickými udalosťami posledných dní. Zapečaťovanie - praktická skúsenosť bežného života. O čom rozmýšľame každý deň? Čo je témou našich rozhovorov? Fungovanie ľudského mozgu. Prekonávanie zlozvykov. Nápis na čele. Svätosť. Božie meno, Boží zákon, úloha Ducha svätého. Zásah do srdca. Sobota ...
29.6.2014
Duch Svätý a Egyptská záhrada - Christopher Kramp
Ako sa môžeme naučiť byť závislí na Bohu? Pokrok v kresťanskom živote. Zákonitosti rastu. Svetlo, dážď, pôda. Včasný a pozdný dážď. Aké sú podmienky pozdného dažďa? Oblak pozdného dažďa. Dva spôsoby ako sa zbaviť hanby hriechu. Nebezpečenstvo racionalizácie hriechu. Obdobie sucha za čias Eliáša. Je ľahšie modliť sa za oheň alebo za dážď?

2. zo série p ...
13.6.2014
Všetko alebo niečo - Christopher Kramp
Čo potrebujeme pre spasenie? Je viera jedinou podmienkou? Aj démoni veria, ale trasú sa. Aký je rozdiel medzi pravou spasiteľnou vierou a démonskou vierou? Rada verného svedka pre poslednú cirkev.
Čo znamená žiť na každom slove Božom? Sme lepší než pohania ak milujeme len vlastných? Nájdite odpovede na tieto otázky v tomto podrobnom biblickom štúdiu.

1. zo série predná ...
11.5.2014
Pravda za dve minúty
Čo je pravda? Nie je to otázka, ktorú si kládol len Pilát. Existuje absolútna pravda? Musíme tápať v neistote a relativizme?
Toto video dokazuje, ze pravda sa dá povedať za dve minúty.
1.5.2014
Krst - apríl 2014
Kategória: Z nášho života
15.4.2014
Služba žien - Pavla Šustková
Vďaka vzácnej návšteve sestry Pavly Šustkovej, zodpovednej za Oddelenie služby žien v rámci Československej únie, sme po celý deň mali možnosť uvažovať o nezastupiteľnej úlohe žien a matiek v rodinách, zborových spoločenstvách a v cirkvi.
10.11.2013
Okrskové zhromaždenie 2013
26.októbra 2013 sme v Bielom dome v Košiciach mali slávnostné okrskové zhromaždenie, ktoré sa nieslo v duchu vďaky Bohu za všetky jeho požehnania. Pozvané boli všetky zbory východného Slovenska a väčšina z nich prispela k bohatému hudobnému programu. Pozvaní boli br. Jiří Veselý bývalý predseda MSZ a br. Karol Badinský predseda SZ.
19.9.2013
Čo som sa od Ježiša naučil - Stanislav Byrtus
Jeho zasľúbenie o druhom príchode platí. Kedy sa naplní? Sledujme znamenia.
Súčasťou príchodu Ježiša Krista bude aj vzkriesenie mŕtvych.
Ak sa má jeho zasľúbenie naplniť na nás, je potrebné aby sme mu boli poslušní.
„Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázania.“
Ctime si slová Ježiša Krista, ktorý sa za nás prihovára.

Príhovor bol odvysielaný v programe du ...
3.9.2013
Diela svetových klasikov - koncert duchovnej hudby - Sola Scriptura
Záznam z koncertu klasickej hudby pod názvom - Diela svetových klasikov, ktorý zorganizovali košické zbory 18.augusta 2013. Účinkuje 60-členný spevácky zbor a 40-členny symfonický orchester Vysokej školy teologickej Sola Scriptura v Budapešti. Koncert odznel v sále Domu Umenia v Košiciach. Zazneli na ňom skladby autorov Antonio Vivaldi, Dieterich Buxtehude, Georg Friedrich Hände ...
31.7.2013
Rozlúčka s Borisom
20. júla 2013 sme v košickom zbore mali slávnostné zhromaždenie pri príležitosti rozlúčky s bratom Borisom Kmecom a jeho manželkou. Br. Boris pôsobil u nás ako kazateľ v nástupnej praxi a po dvoch rokoch odchádza pôsobiť do Michaloviec. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom čomu sa venoval počas svojej praxe, kliknite si ďalej....:)
Kategória: Z nášho života
31.7.2013
Emocionálna inteligencia - MUDr. Janka Nosková
Poznáte svoje emócie? Viete ich pomenovať? Viete ich kontrolovať? Dokážete rozvíjať emocionálnu inteligenciu u svojich detí, alebo im vytvárate v pocitoch skôr chaos? Pohľad na rúcho Kristovej spravodlivosti trochu inak.

O praktických situáciách v rodinách a pri výchove detí rozpráva MUDr. Janka Nosková, detská lekárka, predsedníčka Občianskeho združenia Život a Zdr ...
24.7.2013
Mládežnícka chata na Podbanskom
14. – 16. jún 2013 strávila košická mládež uprostred takmer nedotknutej prírody na Podbanskom, kde mala možnosť spolu stráviť nejaký čas, viac sa spoznať a tiež viac spoznať Boha. Ak sa chcete dozvedieť viac, čítajte ďalej....:)
Kategória: Z nášho života
10.7.2013
Dychovka z Maďarska
9.3.2013 sme prežili peknú sobotu spolu s bratmi a setrami z Maďarska, ktorí so sebou doniesli dychovú kapelu. Napriek jazykovej bariére, bolo pre nás povzbudením počúvať známe "Sionské" piesne v podaní ich hudobného telesa.
Po odpoludňajšej pobožnosti nám ochotne poslúžili a zahrali piesne na želanie. Vďaka Bohu za všetky talenty uplatnené v jeho službe.
Kategória: Z nášho života
6.7.2013
Kráľovná zo Sáby - Marek Riečan
Autor konfrontuje všeobecne známe fakty archeológie s údajmi, ktoré nachádzame na stránkach historických a prorockých kníh Biblie. Šiesta zo série prednášok "Staroveké ríše v proroctvách Biblie", ktoré mal autor v Košiciach v máji 2012.

Marek Riečan je kazateľom Cirkvi adventistov siedmeho dňa v zbore Bratislava, jeho veľkým koníčkom je archeológia a história.
Kategória: Prednášky, kázne
6.7.2013
Chetiti - zabudnutý národ - Marek Riečan
Autor konfrontuje všeobecne známe fakty archeológie s údajmi, ktoré nachádzame na stránkach historických a prorockých kníh Biblie. Piata zo série prednášok "Staroveké ríše v proroctvách Biblie", ktoré mal autor v Košiciach v máji 2012.

Marek Riečan je kazateľom Cirkvi adventistov siedmeho dňa v zbore Bratislava, jeho veľkým koníčkom je archeológia a história.
Kategória: Prednášky, kázne
6.7.2013
Filištínci - železní vojaci - Marek Riečan
Autor konfrontuje všeobecne známe fakty archeológie s údajmi, ktoré nachádzame na stránkach historických a prorockých kníh Biblie. Štvrtá zo série prednášok "Staroveké ríše v proroctvách Biblie", ktoré mal autor v Košiciach v máji 2012.

Marek Riečan je kazateľom Cirkvi adventistov siedmeho dňa v zbore Bratislava, jeho veľkým koníčkom je archeológia a história.
Kategória: Prednášky, kázne
6.7.2013
Féničania - vládcovia morí - Marek Riečan
Autor konfrontuje všeobecne známe fakty archeológie s údajmi, ktoré nachádzame na stránkach historických a prorockých kníh Biblie. Tretia zo série prednášok "Staroveké ríše v proroctvách Biblie", ktoré mal autor v Košiciach v máji 2012.

Marek Riečan je kazateľom Cirkvi adventistov siedmeho dňa v zbore Bratislava, jeho veľkým koníčkom je archeológia a história.
Kategória: Prednášky, kázne
6.7.2013
Edom a skalnaté mesto Petra - Marek Riečan
Druhá zo série prednášok "Staroveké ríše v proroctvách Biblie". Autor konfrontuje všeobecne známe fakty archeológie s údajmi, ktoré nachádzame na stránkach historických a prorockých kníh Biblie.

Marek Riečan je kazateľom Cirkvi adventistov siedmeho dňa v zbore Bratislava, jeho veľkým koníčkom je archeológia a história.
Kategória: Prednášky, kázne
6.7.2013
Babylon - mesto bohov - Marek Riečan
Prvá zo série prednášok "Staroveké ríše v proroctvách Biblie". Autor konfrontuje všeobecne známe fakty archeológie s údajmi, ktoré nachádzame na stránkach historických a prorockých kníh Biblie.

Marek Riečan je kazateľom Cirkvi adventistov siedmeho dňa v zbore Bratislava, jeho veľkým koníčkom je archeológia a história.
Kategória: Prednášky, kázne
27.10.2012
YFJ - Youth for Jesus - reportáž
Počas dní 15. 7. - 12. 8 sme mohli byť súčasťou projektu s názvom „Mladý pre Ježiša (YFJ)“. Tento projekt má už trojročnú tradíciu a sme radi, že tento rok sa mohlo aj naše mesto zapojiť do služby pre Ježiša.
Kategória: Z nášho života
10.10.2012
Koncert - Dotkni sa neba
Koncert Košického spevokolu Cirkvi adventistov siedmeho dňa sa konal 9.9.2012 v modlitebni CASD v Košiciach. Koncert sa niesol v duchu letnej evanjelizačnej akcie mládeže v Košiciach pod heslom ‚Dotkni sa neba‘. Veríme, že krásny spev a hudba, vám aspoň trochu priblíži atmosféru ‚nebeského kráľovstva‘.
12.8.2012
Biznis a viera - Radim Passer
Strhujúci životný príbeh jedného z najúspešnejších českých podnikateľov súčasnosti, developera Radima Passera.
Kategória: Prednášky, kázne
11.8.2012
Kornelius Novák
Životný príbeh vyhadzovača a bývalého vicemajstra Nemecka v kulturistike Kornelia Novaka.
Kategória: Prednášky, kázne
26.7.2012
V Košiciach šírilo evanjelium 28 mladých ľudí
Mesto Košice privítalo dvadsaťosem mladých knižných evanjelistov, ktorí tretí týždeň letných prázdnin venovali službe prostredníctvom literatúry v meste i v okolitých obciach.
Kategória: Z nášho života
8.7.2012
Ako nedostať infarkt, porážku, a rakovinu - Dr. John Scharffenberg, MD
Vedecky overené zásady prevencie dospelých a detí.

Prednáša Dr. John Scharffenberg, MD, MPH. Pôsobil ako hlavný školiteľ lekárov v oblasti primárnej prevencie na Univerzite Loma Linda v USA.
Kategória: Prednášky, kázne
8.7.2012
Ako sa dožiť vysokého veku v dobrom zdraví - Dr. John Scharffenberg, MD
Prednáša Dr. John Scharffenberg, MD, MPH. Pôsobil ako hlavný školiteľ lekárov v oblasti primárnej prevencie na Univerzite Loma Linda v USA.
Kategória: Prednášky, kázne
8.7.2012
Význam zdravotného posolstva v dobe konca - Dr. John Scharffenberg, MD
Aký je satanov plán a aký je Boží plán pre adventistov?

Kázanie je obohatené osobnými skúsenosťami brata Scharffenberga z doby, keď vegetariánstvo ešte nebolo vôbec populárne ani v Amerike.

Ďalej prináša povzbudivé i varovné posolstvo pre adventistov. Pripomína známe i málo známe poklady, citáty, z daru proroctva. "... Pravda pre túto dobu, posolstvo tretieho anje ...
Kategória: Prednášky, kázne
27.6.2012
Hodina deťom - pomáha deťom
Dňa 16.06.2012 prebehla v zbore CASD Košice 2 zbierka určená pre Fond Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska. Táto nadácia dlhodobo podporuje množstvo užitočných projektov, ktoré pomáhajú deťom v ťažkých situáciách. Vďaka Bohu a vďačným darcom sa vyzbierala suma 88,22 EURO. Ďakujeme :-)
Kategória: Z nášho života
23.5.2012
Izrael a kresťanstvo - VIDEO - Richard Elofer
Séria prednášok o Izraelskom národe v dejinách, súčasnosti a v proroctvách. Konfrontácia židovského, kresťanského a adventistického náboženstva a kultúry. Židovský národ ako dôkaz Božej lásky a odpustenia.

Richard Elofer pochádza zo Židovskej rodiny. Bol predsedom Izraelskej únie CASD 15 rokov. Dnes už pracuje v oddelení Globálnej misie pre Židov pri GK.
Kategória: Prednášky, kázne
6.5.2012
Kronika Košického zboru
Dokument pripraveny k 90. výročiu založania Košického zboru CASD.
Kategória: Z histórie
6.5.2012
Počiatky adventizmu - Ondrej Balog
Práca študenta výberového modulu na Teologickom seminári CASD, Sázava 2010.
Práca popisuje adventné hnutie od stredoveku až do dnešných čias. Zameriava sa na Ameriku 19. storočia, predovšetkým potom na Európu, Slovensko a nakoniec na mesto Košice.
Kategória: Z histórie
6.5.2012
Za dní Noacha - Samuel Ondrušek
Prečo sa zaoberať minulosťou? ... lebo Ježiš nám pripodobňuje dobu Noacha k dobe pred Jeho druhým príchodom.

Ako teda bolo za dní Noacha?
- populačná explózia
- synovia Boží a krásne ľudské dcéry
- túžba po zábavách a vonkajších okázalostiach
- ukájanie sebeckých záľub, prepych, umelecká výzdoba domácností
- násilnícki ľudia, spravodlivosť zmĺkla a ...
Kategória: Prednášky, kázne
30.4.2012
Izrael a kresťanstvo - AUDIO - Richard Elofer
Séria prednášok predsedu CASD v Izraeli Richarda Elofera.
Božie Slovo v Izraeli a biblická misia medzi židmi.
Mesiáš zvaný Jozef.
Biblické proroctvá očami Izraelca - výklad 70 týždňov z 9. kapitoly knihy Daniel.
Izrael a cirkev - ťažká minulosť, sľubná budúcnosť.
Kategória: Prednášky, kázne
22.4.2012
Aktivity pre deti z krízového centra
V apríli 2012 sa opäť stretli deti z Klubu Prieskumník Pathfinder - oddielu Kondor a deti z Krízového centra – zariadenia núdzového bývania z Poľnej ulici v Košiciach.
Kategória: Z nášho života
20.3.2012
Koncert - Košice 2012 - Rachel Hyman
Záznam z koncertu a svedectva Rachel Hyman z USA, z 13. marca 2012 v Košiciach. Rachel je pôvodom židovka, stala sa kresťankou - adventistkou. Hovori o svojej dosť dramatickej skúsenosti obrátenia a spieva židovské piesne a žalmy.
Kategória: Z nášho života
19.3.2012
Putovná výstava Biblií vo Valalikoch
Od roku 2009 prebieha v Českej a Slovenskej republike putovná výstava Biblií a aj my sme sa nedávno mali príležitosť zúčastniť takejto výstavy, ktorá sa konala v dňoch 6.-8. januára 2012 v obci Valaliky, neďaleko Košíc.
Kategória: Z nášho života
30.12.2011
10 dní v hornej miestnosti - modlitebné stretnutia
Na podnet výboru GK CASD pre oživenie a reformáciu sa aj my chceme zapojiť do mimoriadneho modlitebného programu v rámci aktivity „Globálny dážď“. K dispozícii sú prednášky s názvom „10 dní v hornej miestnosti“, ktoré pripravil Mark Finley. Modlitebné stretnutia budú prebiehať každý deň od 4.1. do 14.1. o 18:00.
26.12.2011
Kvapka krvi.
Dňa 15.12.2011 sa uskutočnila akcia s názvom - Kvapka krvi. Národná transfúzna služba SR v spolupráci s CASD a ADRA Slovensko zorganizovala mobilný odber krvi v priestoroch našej modlitebne.
Kategória: Z nášho života
11.12.2011
Od otroctva ku slobode - koncert speváckeho zboru
Iz42:10 Spievajte Hospodinovi novú pieseň, jeho chválu od konca zeme, tí, ktorí sostupujú na more, i jeho náplň, ostrovy aj ich obyvatelia!

Dňa 05.11.2011 sa v priestoroch modlitebne v Banskej Bystrici uskutočnil koncert pod názvom ,Od otroctva k slobode´. Speváci košického spevokolu oslávili Božie meno piesňami a hovoreným slovom, ktorým poslúžil náš miestny kazateľ br ...
Kategória: Z nášho života
9.4.2011
Rokodrom - výzva a zábava
Fotogaléria V nedeľu 9. apríla bolo polooblačné, mierne veterné počasie a slniečko sa len skúpo delilo o lúče. Nadšencom lezenia to však nevadilo a od ich zámeru ani zopár dažďových kvapiek neodradilo. Rokodrom je výzva aj zábava zároveň, preto to stálo za trochu otužilosti.
Kategória: Z nášho života
28.3.2011
Slávnosť svätého krstu - 2011
Dňa 25.3.2011 sme boli svedkami radostnej udalosti, kedy sa teraz už dve naše sestry Barborka a Zlatka rozhodli odovzdať svoje životy Pánu Bohu. Toto svoje rozhodnutie deklarovali aj verejne formou krstu ktorý sa uskutočnil v priestoroch modlitebne zboru Košice 1.
Kategória: Z nášho života
27.9.2010
Boh čaká, lebo miluje
„A jako bolo za dní Noeho, tak bude aj za príchodu Syna človeka.“ Matúš 24,37. „A Hospodin videl, že sa množí zlosť človeka na zemi a že všetko, čokoľvek vytvoria myšlienky jeho srdca, je len zlé po všetky dni.“ 1.Mojžišova 6,5. Keď citujeme tieto slová, znovu a znovu musíme dať za pravdu inšpirovaným slovám Písma a tomu, ktorý má dohľad nad dejinami sveta. Je ...
Kategória: Prednášky, kázne
4.9.2010
Mládežnícka pobožnosť - Privítanie nových detí
Mládežnícku pobožnosť v sobotu odpoludnia 4.9. tvoril bohatý program v podobe hudobných prednesov, spevu, duchovného zamyslenia, príbehu pre deti a úvahy, ktoré si mladí dobre pripravili. Spestrením programu bolo privítanie a požehnanie detí - pod vedením miestneho kazateľa. Máme radosť z nových prírastkov našich rodín a prajeme rodičom veľa Božej múdrosti pri ich vých ...
Kategória: Z nášho života
6.8.2010
Slávnosť svätého krstu - Bukovec 2010
Dňa 6.8. sa na Bukoveckej priehrade pri Košiciach uskutočnila slávnosť svätého krstu. Pri tejto príležitosti sa 7 ľudí rozhodlo odovzdať svoj život Ježišovi Kristovi. Spoločnú radosť prežívali spolu s bratmi a sestrami, ktorí ich prišli povzbudiť. Prajeme všetkým, aby vnímali Božie vedenie v ich novom živote.
Kategória: Z nášho života
30.6.2010
Ted Wilson pozdravuje Česko a Slovensko
Ted Wilson, nový predseda celosvetovej organizácie Cirkvi adventistov siedmeho dňa, pozdravil na Generálnej konferencii v americkej Atlante v gratulačnom rozhovore s delegátom Česko-Slovenskej únie cirkvi Benjaminom Byrtusom Česko a Slovensko.
21.3.2010
Tajuplný svet faraónov vo svetle Biblie - Marek Riečan
Staroveký Egypt - jeho kultúra, umenie, architektúra, mytológia, politika. Na jednej strane historicky známe skutočnosti a archeológické nálezy, na strane druhej záznamy Biblie. Existujú nejaké náznaky zhody? Alebo Biblia podáva presné a verné opisy doby a spoločnosti?
Kategória: Prednášky, kázne
14.3.2010
Človek pred potopou - Marek Riečan
Predpotopný svet - pútavé rozprávanie o spoločnosti, ľuďoch, ich schopnostiach pred celosvetovou potopou. Doba Enocha a Noeho. V čom bola ich doba podobná našej? Prečo Kristus dáva do súvisu ich dobu s dobou pred jeho druhým príchodom? "A jako bolo za dní Noeho, tak bude aj za príchodu Syna človeka."
Kategória: Prednášky, kázne
10.1.2010
Džbánik 2010
Košický džbánik sa konal už po druhý krát v Košickom zbore pod vedením Valiky Kočišovej. Program bol ako vždy pestrý a plný osláv nášho Boha. Naša téma bola Ježiš a hlbiny. Program sa delil na dve časti. V sobotu poobede a v nedeľu.
Kategória: Z nášho života
1.1.2010
Z histórie Košických zborov
Kategória: Z histórie
25.9.2009
Východná Vysoká 2009
Východnú Vysokú vám asi predstavovať nemusím. Mnohí z vás ste ju sami zažili a ostatní ste o nej určite aspoň počuli. Je to mládežnícka akcia, víkend so zaujímavým programom strávený s kamarátmi a v krásnej prírode.
Kategória: Z nášho života
22.8.2009
Prijímanie pokrstených členov
Dnes sme mali možnosť oficiálne privítať nových pokrstených členov do zboru Košice I.

Dve sestry boli pokrstené minulý týždeň v priehrade Bukovec a dvaja bratia na mládežníckej akcii. Naši noví súrodenci dostali kvety, malý darček a uistenie o našej podpore, modlitbách a radosti. Našim novým bratom a sestrám želáme mnoho božieho požehnania, božiu ochranu, milosť ...
Kategória: Z nášho života
14.8.2009
Slávnosť svätého krstu - Bukovec
Opäť niekoľko duší verejne vyjadrilo svoje rozhodnutie nasledovať Boha, čo vyjadrili krstným sľubom a potom "pochovaním starého človeka" v priehrade Bukovec.
Kategória: Z nášho života
1.8.2009
Klub Život a dravie - Hlavna 68
Fotogaléria z činnosti Oddelenia zdravia pri CASD Košice 2 v spolupráci s občianskym združením Život a zdravie. Zdravotno vzdelávacie prednášky, recepty, ochutnávky zdravých jedál, ...
Kategória: Z nášho života
1.8.2009
Klub Život a zdravie - Biely dom
Fotogaléria z činnosti Oddelenia zdravia pri CASD Košice 2 v spolupráci s občianskym združením Život a zdravie. Zdravotno vzdelávacie prednášky, recepty, ochutnávky zdravých jedál, ...
Kategória: Z nášho života
31.7.2009
Slávnosť svätého krstu - Bukovec
Nezabudnuteľné chvíle v priam nebeskej atmosfére sme prežili v piatok večer, keď niekoľko duší verejne vyjadrilo svoje rozhodnutie nasledovať Boha podľa biblickej pravdy a natrvalo zmeniť svoj životný smer. Svoje rozhodnutie potvrdili krstným sľubom a potom "pochovaním starého človeka" v priehrade Bukovec.
Kategória: Z nášho života
12.7.2009
Guláš - Alpinka 09
Oddelenie kresťanského domova zborov Košice 1 a Košice 2 zorganizovalo na Alpinke tradičné športové stretnutie spojené s gulášom.
"Je veľký rozdiel medzi rekreáciou a zábavou. Rekreacia, naozaj hodná toho názvu, prispieva k posileniu a upevneniu. Pomáha nám zabudnúť na naše každodenné starosti a zamestnanie, poskytuje občerstvenie mysli i telu, a tak nám umožňuje navr ...
Kategória: Z nášho života

1. z 1 strán (59 zázn.)             Počet záznamov na jednu stranu:

Pozvánky pre Košičanov i ostatných:
Evanjelista Christopher Kramp
30.5.2014 19.00
31.5.2014 10.30
1.6.2014 17.00
Tajovského 8

V dňoch 30.5 – 1.6.2014 nás navštívi brat Christopher Kramp ...
Pravda za dve minúty
Čo je pravda? Nie je to otázka, ktorú si kládol len Pilát. Existuje absolútna pravda? Musíme tápať v neistote a relativizme?
Toto video ...
Recyklácia 2014
Pozývame Vás srdečne na ekologicko – charitatívnu akciu „RECYKLÁCIA“ Priateľov Zeme 2014. Akciu opäť organizujú Priatelia Zeme – SPZ ...
Prečo je náš život ťažší
Pozývame širokú verejnosť na prednášky s Mgr. Libora Votočka
Dátum: 5-15.5.2014
Čas: 17:00
Kde: Hlavná 68
Kvapka krvi - mobilný odber krvi
Kedy: 6.5.2014
Kde: Tajovského 8

V spolupráci s národnou transfúznou službou SR, CASD a ADRA Slovensko organizujú mobilný odber kr ...
Štúdium prorockej knihy Zjavenie Jána
dátum: vždy v utorok
čas: 17:00
kde: Hlavná 68

Pozývame vás na spoločné štúdium prorockej knihy Zjavenie Jána.
Kluby zdravia - prednasky, ochutnávky
I tento rok ponúkame prednášky z mnohých oblastí, ktoré súvisia so zdravím. Začíname po prázdninách, v septembri ...
 

 

© CASD, zbory Košice, 2011