Sermons by Marek Riečan


Človek pred potopou

Človek pred potopou

Speaker: | november 20, 2015

Predpotopný svet – pútavé rozprávanie o spoločnosti, ľuďoch, ich schopnostiach pred celosvetovou potopou. Doba Enocha a Noeho. V čom bola ich doba podobná našej? Prečo Kristus dáva do súvisu ich dobu s dobou pred jeho...


Babylon - mesto bohov

Babylon – mesto bohov

Speaker: | november 20, 2015

Prvá zo série prednášok „Staroveké ríše v proroctvách Biblie“. Autor konfrontuje všeobecne známe fakty archeológie s údajmi, ktoré nachádzame na stránkach historických a prorockých kníh Biblie


Edom a skalnaté mesto Petra

Edom a skalnaté mesto Petra

Speaker: | november 20, 2015

Druhá zo série prednášok „Staroveké ríše v proroctvách Biblie“. Autor konfrontuje všeobecne známe fakty archeológie s údajmi, ktoré nachádzame na stránkach historických a prorockých kníh Biblie.


Féničania - vládcovia morí

Féničania – vládcovia morí

Speaker: | november 20, 2015

Autor konfrontuje všeobecne známe fakty archeológie s údajmi, ktoré nachádzame na stránkach historických a prorockých kníh Biblie. Tretia zo série prednášok „Staroveké ríše v proroctvách Biblie“, ktoré mal autor v Košiciach v máji 2012.


Filištínci - železní vojaci

Filištínci – železní vojaci

Speaker: | november 20, 2015

Autor konfrontuje všeobecne známe fakty archeológie s údajmi, ktoré nachádzame na stránkach historických a prorockých kníh Biblie. Štvrtá zo série prednášok „Staroveké ríše v proroctvách Biblie“, ktoré mal autor v Košiciach v máji 2012.


Chetiti - zabudnutý národ

Chetiti – zabudnutý národ

Speaker: | november 20, 2015

Autor konfrontuje všeobecne známe fakty archeológie s údajmi, ktoré nachádzame na stránkach historických a prorockých kníh Biblie. Piata zo série prednášok „Staroveké ríše v proroctvách Biblie“, ktoré mal autor v Košiciach v máji 2012.


Kráľovná zo Sáby

Kráľovná zo Sáby

Speaker: | november 20, 2015

Autor konfrontuje všeobecne známe fakty archeológie s údajmi, ktoré nachádzame na stránkach historických a prorockých kníh Biblie. Šiesta zo série prednášok „Staroveké ríše v proroctvách Biblie“, ktoré mal autor v Košiciach v máji 2012.


Stránka 2 z 212