Knižnica

Adresa

Modlitebňa cirkvi adventistov s. d.
Tajovského 8, 040 01 Košice

Doba požičiavania

Streda od 16:00 do 18:00 hod.
Sobota od 16:30 do 17:30 hod.
Výpožičná doba je 1 mesiac.

Kontakt

Margita Korpášová
0918 093 301, margita.korpasova@gmail.com
Marta Dragunová
0915 932 463, mdragunova@centrum.sk

K zapožičaniu

Nadobudnúť múdrosti, oj, o koľko je to lepšie ako zlato! A nadobudnúť rozumnosti je výbornejšie nad striebro. (Biblia, Pr. 16,16)