Blog


28
mar 2018

„Na vrchol a ešte vyššie…“ Už tradične patrí v košických zboroch jedna sobota v marci ženám. Ani tento rok tomu nebolo inak. Hmmm, sobota len pre ženy? Jasné, niekto si povie, že sme sa rozhodli presadiť, vyhodili všetkých mužov za dvere a klebetili pri dobrom jedle, koláčoch a čaji… to je jeden pohľad… Keď si však zachováme nadhľad a otvorené mysle, môžeme vidieť oveľa ďalej a uzrieť oveľa viac. Ja napríklad vnímam hŕstku úprimných ženských sŕdc, ktoré bažia po prijatí, láske a priateľstve a túžia sa nielen zdieľať v komornej atmosfére prijatia, ale......

Čítať viac


Návšteva z Maďarska

V sobotu 16.9.2017, sme sa po roku opäť potešili  milej návšteve našich južných susedov z Maďarska. S našimi bratmi a sestrami zo zborov Sátoraljaújhely a Göncz sme mali príležitosť stráviť pekný  sobotný deň pri spoločnej oslave Boha. Božím...


Čítať viac

Pobyt 50+

HERĽANY 2017   Dni 17.-19. september 2017 sme strávili v Herľanoch.  Nedeľa bola dňom nášho príchodu. Park voňal dažďom a sviežosťou. Rozhovory nemali konca. Srdcia sa otvárali. Spevy pri zvukoch gitary potešili. Ranné zamyslenia boli v znamení misijných...


Čítať viac

Krst Ivetky a Mariana

V piatok podvečer, 27.1.2017  sme boli  svedkami slávnostnej udalosti. Ivetka a Marian odovzdali svoje životy Pánovi Ježišovi Kristovi. Toto svoje rozhodnutie spečatili podľa vzoru a príkazu svojho Spasiteľa, keď zostúpili do symbolického „vodného hrobu“...


Čítať viac

Ordinácia kazateľa

Boli sme svedkami… V sobotu dňa 14.1.2017 sme boli svedkami slávnostnej udalosti. Náš brat v Kristovi a kolega kazateľ  Rastislav Lacika sa stal ordinovaným kazateľom. Tento akt ordinácie(vysvätenia), bol uskutočnený za prítomnosti vedúcich predstaviteľov Československej únie CASD,...


Čítať viac