Blog


08
apr 2016
ŽIVÁ VODA

ŽIVÁ VODA 17.3. prebehla prednáška o vode – elegantnej molekule, ako ju vedci nazývajú. Známe i neznáme skutočnosti, kolobeh vody v prírode aj v našom tele, jej nevyhnutnosť pre život aj jej estetika v prírode a atmosfére. Voda je pre nás alfou i omegou, ale žiaľ, že si to uvedomujeme väčšinou až keď je zle. Je to ideálna tekutina pre pitný režim, ale mnohí ju nahrádzajú niečím iným na vlastnú škodu. Zdravie s vodou veľmi súvisí nielen pre pitný režim, ale aj kvôli hygiene, liečbe, prírode, počasiu… Pred nami je Veľká Noc, u nás spojená aj s vodu…ale o jej posolstve budeme hovoriť......

Čítať viac


ŽENA  A BOH

ŽENA A BOH

ŽENA  A BOH Sobota venovaná ženám, z kresťanského uhla pohľadu, v ich rôznych spoločenských pozíciách, funkciách a životných rolách, bola pestrá, zaujímavá, poučná i dojímavá. Biblické ženy  a tie dnešné, boží ideál a realita, sila a slabosť ženy, žena manželka a slobodná žena,...


Čítať viac

Mobilný odber krvi

Mobilný odber krvi

Dňa 23.2.2016 sa všetci účastníci aj organizátori stretli v našom zbore na Tajovského 8, na síce číslom malé, ale svojim nadmieru užitočným obsahom veľmi milé výročie. V spolupráci s Národnou transfúznou stanicou v Košiciach sa konal už 10....


Čítať viac