V Košiciach šírilo evanjelium 28 mladých ľudí

V Košiciach šírilo evanjelium 28 mladých ľudí

Mesto Košice privítalo dvadsaťosem mladých knižných evanjelistov, ktorí tretí týždeň letných prázdnin venovali službe prostredníctvom literatúry v meste i v okolitých obciach. Okrem nich pracovali v teréne  počas celej doby ešte piati knižní evanjelisti a kazateľ SZ CASD Jozef Kučera, ktorý si v minulosti ako knižný evanjelista odpracoval viac ako desať rokov. Vedúci knižnej evanjelizácie v Česko-Slovenskej únii Cirkvi adventistov s. d. Daniel Márföldi, ktorý skupinovú knižnú evanjelizácie mládeže viedol, ju hodnotí ako najúspešnejšiu v dejinách. Rozšírilo sa 437 ks literatúry v celkovej hodnote 3 675,50 EUR, z čoho 148 kníh bolo venovaných duchovnej tematike.

V meste Košice, pracovala pod názvom Youth for Jesus paralelne aj skupina cca pätnástich mladých ľudí, ktorú viedol František Kolesár, vedúci oddelenia mládeže a osobnej služby pri SZ CASD. Niekoľko dní aktívne strávil medzi mladými evanjelistami aj predseda OS Maranatha René Metz z Prahy. Mladí ľudia z oboch skupín sa každé ráno odovzdávali do Božej réžie prostredníctvom piesní, modlitieb a rozjímania nad Božím slovom. Mladí knižní evanjelisti počas dňa po dvojiciach – vždy chlapec a dievča – hľadali v rodinných domčekoch či panelákoch ľudí, ktorí radi prijímali evanjelium v písanej forme.

Večerné stretnutia plné zdieľania, patrili k najkrajším okamihom, počas ktorých unavení, ale šťastní mládežníci ďakovali Pánu Bohu za Jeho ochranu, vedenie a priznanie sa. Konštatovali, že jedine vďaka Pánu Bohu a Jeho predivnej réžii stretávali ľudí, ktorí boli pripravení prijať ich službu. Niektorí z nich mali možnosť modliť sa so svojimi zákazníkmi, čo ako sami vyznali, bol veľmi silný rozmer Božieho priznania sa k ich službe.

V piatok dopoludnia sa mladí knižní evanjelisti stretli so známym českým kresťanským developerom Radimom Passerom, s ktorým diskutovali o vážnych otázkach súčasnej doby vo svetle Písma svätého. V piatok večer všetkých zúčastnených pozdravil Karol Badinský, predseda SZ CASD, ktorý vysoko ocenil ich službu a prejavil úprimnú radosť z ich práce.

Košické zbory SZ CASD zorganizovali v sobotu odpoludnia v modlitebni na Tajovského ulici slávnostný program účastníkov oboch mládežníckych akcií, ktorý moderoval František Kolesár. Program bol plný skúseností, piesní i hudobných prednesov. Ako hodnotili tento týždeň mladí účastníci? Ich vyjadrenia nepotrebujú žiadny komentár…

 

Testimonial Jozef Kučera mladší
Jozef Kučera mladší

Testimonial Ronald Márföldi
Ronald Márföldi

Testimonial Simona Popovičová
Simona Popovičová

Testimonial Martina Krnáčová
Martina Krnáčová

Testimonial Lujza Kučerová
Lujza Kučerová

Testimonial Lýdia Kurucová
Lýdia Kurucová

Testimonial Matej Kulcsár
Matej Kulcsár

Testimonial Lenka Butalová
Lenka Butalová

Testimonial Daniel Spišák
Daniel Spišák

Testimonial Monika Brlážová
Monika Brlážová

Testimonial Kristína Butalová
Kristína Butalová

Testimonial Martin Brláž
Martin Brláž

Testimonial Peter Horničár
Peter Horničár

Testimonial Veronika Husárová
Veronika Husárová

Testimonial Veronika Tartaľová
Veronika Tartaľová

Testimonial Matúš Krnáč
Matúš Krnáč

Testimonial Iveta Rošková
Iveta Rošková

 

Share

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *