Prednášky & kázne

Archív prednášok & kázaní

Jozef Pist - Lazar, poď von!

Jozef Pist – Lazar, poď von!

Rečník:Ing. Jozef Pist | 23 októbra, 2020

Ježiš ukázal, že aj ta najväčšia obava, smrť a hrob, sa v Jeho prítomnosti stráca. Veríme tomu, no často sami žijeme akoby uväznený v hrobe. Dovoľme Ježišovi, aby aj nás vyviedol z toho nášho hrobu...

137
Rastislav Lacika - Nechaj sa naplniť

Rastislav Lacika – Nechaj sa naplniť

16 októbra, 2020

Súčasná situácia mnohých z nás napĺňa obavami, či nebudeme pripravení o to, čo máme. Boh vo Svojom Slove zanechal mnoho príbehov, ktoré zobrazujú ľudí v najrôznejších životných situáciách. Pripomenieme si jeden, kde Boh úžasným spôsobom...

32
Oliver Popovič - krst Barborka a Adam

Oliver Popovič – krst Barborka a Adam

15 septembra, 2020

Je úžasné, ak sa mladí ľudia rozhodnú odovzdať svoj život Bohu. Prijať Bohom pripravený plán záchrany. O to viac, že v dnešnej dobe sa záväzkov akéhokoľvek druhu bojíme. Nech sú naše obavy akékoľvek, Bohu môžeme...

172
Oliver Popovič - Boh, ktorý otvára väzanie

Oliver Popovič – Boh, ktorý otvára väzanie

Rečník:Oliver Popovič | 28 mája, 2020

V Biblii máme úžasne príklady zázračných vyslobodení z pút a väzenia. Určite si nejeden z vás pri ich čítaní snažil danú situáciu predstaviť. Možno ste si povedali, aká úžasná skúsenosť, no ja vďaka Bohu v...

166
Oliver Popovič - Daj Bohu šancu

Oliver Popovič – Daj Bohu šancu

Rečník:Oliver Popovič | 22 mája, 2020

Koľko krát ste sa v živote ocitli v situácií, že ste museli niekomu dať novú šancu? A koľko krát, že ste stali pred otázkou, či ešte? A čo tak dať novu šancu Bohu? Že čo...

197
Oliver Popovič - Víťaz berie všetko

Oliver Popovič – Víťaz berie všetko

Rečník:Oliver Popovič | 08 mája, 2020

Túžba víťaziť je niečo, čo je akoby v nás. V živote sa ženieme za rôznymi cieľmi. Pre niekoho je to dokonca povolanie. Pri snahe byť prvými, sú mnohí ochotní ísť cestou veľkého sebazapierania, ba dokonca riskovať...

214
Oliver Popovič - Čakanie, ktoré ťa nesklame

Oliver Popovič – Čakanie, ktoré ťa nesklame

Rečník:Oliver Popovič | 01 mája, 2020

V dejinách nájdeme mnohé zmienky o túžobných očakávaniach. O nádejach vkladaných do ľudí, ktorí boli prísľubom lepších zajtrajškov. Naplnili sa ale tieto nádeje? Má zmysel ešte čakať? Na koho?

213
Olliver Popovič - Okolo koho/čoho sa točí tvoj život

Olliver Popovič – Okolo koho/čoho sa točí tvoj život

Rečník:Oliver Popovič | 24 apríla, 2020

V živote je nesmierne dôležité mať stabilitu. Kde je ťažisko nášho života. Je v nás alebo mimo nás? A je dôležité to vedieť? Uvažujme spoločne nad touto otázkou. Od toho totiž mnohé závisí.

264
Oliver Popovič - Poplašné správy

Oliver Popovič – Poplašné správy

Rečník:Oliver Popovič | 17 apríla, 2020

V dnešnej dobe sme zahltení informáciami, ktoré prichádzajú zo všetkých možných strán. Je naozaj zložite sa v nich orientovať. Obzvlášť citlivo vnímame tie, ktoré sa tykajú nášho duchovného života. Ako k nim pristupovať? Ježiš nás...


Rečníci

Bohumil Kern

3 Sermons

Bohumil Kern, je kazateľom Cirkvi adventistov siedmeho dňa na Slovensku.

Daniel Márföldi

2 Sermons

Daniel Márföldi, B.A., je kazateľom a tajomníkom Cirkvi adventistov siedmeho dňa na Slovensku.

Dr. Erik Kormos

3 Sermons

Kazateľ Evanjelia, br. Kormoš, v r. 1992 sa stretol s adventistami a po troch rokoch na to sa rozhodol pokrstiť. Neskôr sa začal venovať teologickému štúdiu po ktorom nastúpil na kazateľskú dráhu spojenú s prednášaním aj na univerzite.

Dr. John Scharffenberg, MD

3 Sermons

Pôsobil ako hlavný školiteľ lekárov v oblasti primárnej prevencie na Univerzite Loma Linda v USA.

Ing. Jozef Pist

3 Sermons

Ing. Pist Jozef, je kazateľom Cirkvi adventistov siedmeho dňa na Slovensku.

Karel Strouhal

3 Sermons

Kazateľ Cirkvi adventistov siedmeho dňa z Českého Těšína.

Marek Riečan

18 Sermons

Marek Riečan je kazateľom Cirkvi adventistov siedmeho dňa v zbore Bratislava, jeho veľkým koníčkom je archeológia a história.

Mgr. ing. Mikuláš Pavlík M. A.

6 Sermons

Mgr. Ing. Mikuláš Pavlík M. A. je predsedom Československej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa od roku 2009. Pochádza z Prešova. Vyštudoval Stavebnú fakultu Technickej univerzity v Košiciach, Teologický seminár cirkvi adventistov, Andrewsovu univerzitu v USA a v roku 2012 dokončil magisterské štúdium na Husitskej teologickej fakulte UK v Prahe. Bol kazateľom zborov v Banskej Štiavnici, Krupine a Zvolene, šéfredaktorom vydavateľstva Advent-Orion v Martine a pracoval ako preceptor a učiteľ na Teologickom seminári v Sázave. Je ženatý a je otcom troch detí.

Mgr. Peter Čík

2 Sermons

Tajomník Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa

MUDr. Moskala Milan

2 Sermons

MUD.r Milan Moskala je zdravotný evanjelista a misionár. Dlhé roky pôsobí v Bangladéži. Pochádza z Českého Těšína.

Oliver Popovič

15 Sermons

Oliver Popovič, je kazateľom Cirkvi Adventistov siedmeho dňa. Je absolventom Teologického seminára CASD (TS – Sázava, ČR) a Teologickej akadémie v Budapešti (BTA)

Stanislav Bielik

4 Sermons

Stanislav Bielik pôsobí už niekoľko rokov ako kazateľ a administrátor vo vedení Slovenského združenia CASD.

Ted N. C. Wilson

1 Sermon

Ted N. C. Wilson je predsedom Generálnej konferencie Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Do služby bol zvolený väčšinou zhromaždenia Generálnej konferencie v roku 2010 v Atlante. Jeho mandát bol následne predĺžený na ďalšie obdobie počas zasadania GK v roku 2015.