Prednášky & kázne

Archív prednášok & kázaní

110
Milan Moskala - Eliáš

Milan Moskala – Eliáš

Rečník:MUDr. Moskala Milan | 28 februára, 2023

Eliáš začal tým, že obnovil Hospodinov oltár. Obnovme naše zbúrane rodinne oltáre a vykročme v sile a moci, ktorá viedla aj Eliáša.  


Rečníci

Bohumil Kern

3 Sermons

Bohumil Kern, je kazateľom Cirkvi adventistov siedmeho dňa na Slovensku.

Daniel Márföldi

2 Sermons

Daniel Márföldi, B.A., je kazateľom a tajomníkom Cirkvi adventistov siedmeho dňa na Slovensku.

Dr. Erik Kormos

3 Sermons

Kazateľ Evanjelia, br. Kormoš, v r. 1992 sa stretol s adventistami a po troch rokoch na to sa rozhodol pokrstiť. Neskôr sa začal venovať teologickému štúdiu po ktorom nastúpil na kazateľskú dráhu spojenú s prednášaním aj na univerzite.

Dr. John Scharffenberg, MD

3 Sermons

Pôsobil ako hlavný školiteľ lekárov v oblasti primárnej prevencie na Univerzite Loma Linda v USA.

Ing. Jozef Pist

5 Sermons

Ing. Pist Jozef, je kazateľom Cirkvi adventistov siedmeho dňa na Slovensku.

Ján Šolc

2 Sermons

Vyrastal som pod Tatrami, kde sa chodilo k moru na Podbanské k rieke Belá (tam bol piesok a vlny). Vychovávali ma rodičia, ktorí mi vštepovali bezpodmienečnú lásku. Vďaka nim som mal blízko k prírode, stromom, horám, riekam. Už ako malého ma otec brával na tábory a tak moje srdce ani nerozmýšľalo, že by som nemal pracovať s deťmi a mladými ľuďmi. Môj otec však videl príklad v „ujovi Rudovi“ z našej dediny, ktorý do prírody, na chaty, či guláše a pod. viedol celú partiu detí a mládeže, vrátane mojej mamy a neskôr i otca. A tak len pokračujem v ich diele… Som vďačný za detstvo a túžim vrátiť čo som dostal – zážitky a príležitosti spoznať toho, kto to všetko pre nás vytvoril. Túžim sprevádzať tých, ktorí sa ešte nechajú a pokojne natiahnu ruku bez toho, aby sa hanbili. Máme spolu s manželkou Jankou 3 vlastné deti, preto túžime vytvárať a podporovať komunity, ktorým ich deti nie sú ľahostajné a majú blízko k prírode. Služba deťom je jedna z najlepších možností, ktorú momentálne máme k zdravému rozvíjaniu úcty k Stvoriteľovi, prírode, k druhým a aj k sebe samému.

Motto:

“Len to skús!”

Karel Strouhal

3 Sermons

Kazateľ Cirkvi adventistov siedmeho dňa z Českého Těšína.

Marek Majtán-Černák

1 Sermon

vedúci oddelenia mládeže

Obľúbený verš:

Ján 3,16: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.” Obľúbený verš preto, lebo jeho obsah je základným posolstvom Biblie i samotného Boha k nám ľuďom.

O mne:

Vyštudoval som za bakalára teológie na Teologickom seminári Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Sázave. Následne na to som pokračoval v štúdiu na Evanjelickej teologickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Po štúdiách som žil rok v Anglicku, kde som si osvojoval znalosti anglického jazyka. Keď som sa vrátil na Slovensko, začal som slúžiť ako kazateľ v nástupnej praxi zborov Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Bratislave. Momentálne slúžim ako študentský kazateľ v Bratislave a mám na starosti Oddelenie mládeže pri Slovenskom združení Cirkvi adventistov siedmeho dňa.

Som 6 rokov ženatý a tešíme sa s manželkou z jednej dcéry.

Motto:

“Nie je to o tom, aký silný úder dokážeš dať. Je to o tom, aký silný úder dokážeš prijať a pokračovať vpred!” (Rocky Balboa, Rocky)

Marek Riečan

18 Sermons

Marek Riečan je kazateľom Cirkvi adventistov siedmeho dňa v zbore Bratislava, jeho veľkým koníčkom je archeológia a história.

Mgr. ing. Mikuláš Pavlík M. A.

8 Sermons

Mgr. Ing. Mikuláš Pavlík M. A. je predsedom Československej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa od roku 2009. Pochádza z Prešova. Vyštudoval Stavebnú fakultu Technickej univerzity v Košiciach, Teologický seminár cirkvi adventistov, Andrewsovu univerzitu v USA a v roku 2012 dokončil magisterské štúdium na Husitskej teologickej fakulte UK v Prahe. Bol kazateľom zborov v Banskej Štiavnici, Krupine a Zvolene, šéfredaktorom vydavateľstva Advent-Orion v Martine a pracoval ako preceptor a učiteľ na Teologickom seminári v Sázave. Je ženatý a je otcom troch detí.

Mgr. Peter Čík

2 Sermons

Tajomník Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa

MUDr. Moskala Milan

5 Sermons

MUD.r Milan Moskala je zdravotný evanjelista a misionár. Dlhé roky pôsobí v Bangladéži. Pochádza z Českého Těšína.

Rastislav Lacika, B.Th

4 Sermons

Miestny kazateľ zboru 2 v Košiciach

Stanislav Bielik

5 Sermons

Stanislav Bielik pôsobí už niekoľko rokov ako kazateľ a administrátor vo vedení Slovenského združenia CASD.

Ted N. C. Wilson

1 Sermon

Ted N. C. Wilson je predsedom Generálnej konferencie Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Do služby bol zvolený väčšinou zhromaždenia Generálnej konferencie v roku 2010 v Atlante. Jeho mandát bol následne predĺžený na ďalšie obdobie počas zasadania GK v roku 2015.

ThDr. Oliver Popovič M.A.

22 Sermons

Oliver Popovič, je kazateľom Cirkvi Adventistov siedmeho dňa. Je absolventom Teologického seminára CASD (TS – Sázava, ČR), Teologickej akadémie v Budapešti (BTA) a Teologickej fakulty PTF – Prešovskej univerzity