Vernon W.Foster

Jazyk: slovensky
Počet strán: 233
Rozmer: 17x24 cm