Zo života cirkvi


20
nov 2015
YFJ - Youth for Jesus

Počas dní 15. 7. - 12. 8 sme mohli byť súčasťou projektu s názvom „Mladý pre Ježiša (YFJ)“. Tento projekt má už trojročnú tradíciu a sme radi, že tento rok sa mohlo aj naše mesto zapojiť do služby pre Ježiša....

Čítať viac


Rozlúčka s Borisom

Rozlúčka s Borisom

20. júla 2013 sa v košickom zbore uskutočnila oficiálna rozlúčka s bratom Borisom Kmecom, ktorý po dvoch rokoch (júl 2011- júl 2013) nástupnej praxe  odchádza pôsobiť do zboru v Michalovciach. Počas tohto obdobia sa v mnohom pričinil na fungovaní zborov,...


Čítať viac