Sermons by Marek Riečan


Človek pred potopou

Človek pred potopou

Speaker: | november 20, 2015

Predpotopný svet – pútavé rozprávanie o spoločnosti, ľuďoch, ich schopnostiach pred celosvetovou potopou. Doba Enocha a Noeho. V čom bola ich doba podobná našej? Prečo Kristus dáva do súvisu ich dobu s dobou pred jeho...


Babylon - mesto bohov

Babylon – mesto bohov

Speaker: | november 20, 2015

Prvá zo série prednášok „Staroveké ríše v proroctvách Biblie“. Autor konfrontuje všeobecne známe fakty archeológie s údajmi, ktoré nachádzame na stránkach historických a prorockých kníh Biblie


Stránka 1 z 212