Prednášky & kázne


Ján Šolc - Výzva

Ján Šolc – Výzva

Speaker: | 05 marca, 2021

Súčasná situácia si od nás vyžaduje prinášať aj určité obete. Mnohí sa búria a odvolávajú sa na svoje práva. Je správne mať ako kresťan tento postoj? Aké obete museli priniesť ľudia, ktorých príbehy zaznamenáva Biblia....


Oliver Popovič - Boh pred súdom

Oliver Popovič – Boh pred súdom

Speaker: | 12 februára, 2021

Ježiš Kristus sa namiesto nás stal dobrovoľným väzňom, odsúdencom a popraveným. Vstal však z mrtvých a stal sa našim jedinečným obhajcom a príhovorcom. Nikto z ľudí ho nemôže nahradiť, či doplniť jeho Božskú službu. Môžeme...