Sermons by Oliver Popovič


Počuť Boží hlas

Počuť Boží hlas

Speaker: | november 27, 2015

Počas nášho života sa v medziľudských vzťahoch pokazí mnoho vecí… Mnohé je už možno nenapraviteľné a náprava je z ľudského pohľadu nemožná a neuskutočniteľná. Je tomu naozaj vždy tak…? Čo nato hovorí Božie slovo? Pozrime...


Čo je v živote podstatné

Speaker: | november 27, 2015

Umenie vybrať si v živote v živote medzi dobrým a zlým, medzi dobrým a tým čo je najlepšie, je veľmi dôležité. Ako sa zorientovať v spleti ponúk, ako si vybrať, na čo sa sústrediť? Pred...


Cesta do Emaus

Speaker: | november 27, 2015

Umenie správne „vidieť“ je dar od Boha. Rozoznať povahu, zmysel, účel Kristovho diela a našu úlohu v jeho nasledovaní, sa deje vďaka stálemu Božiemu úsiliu byť s človekom na jeho životnej ceste. Príbeh učeníkov na „Ceste...


… ste listom Kristovým

Speaker: | november 27, 2015

Dnešnej dobe je na tom cirkev podobne, ako bola cirkev prvej generácie medzi pohanmi. Ani dnes nestačí ak dáme niekomu do ruky Nový zákon s doporučením aby si ho čítal a s myšlienku že sme urobili všetko...