10 dní modlitieb

10 dní modlitieb

V dňoch 11. až 21. januára 2017 usporiada naša cirkev po celom svete Desať dní modlitieb za vyliatie Ducha Svätého. Tematikou stretávania v priebehu týchto dní je „Živá svätyňa“. Spoločne sa vyberieme do svätyne a pokúsime sa zistiť, čomu sa v súvislosti s ňou môžeme naučiť. Tematiku svätyne by sme mali starostlivo študovať, pretože je to jeden zo základných kameňov našej viery a nádeje. Ukazuje nám dielo, ktoré pre nás Kristus koná. Zjavuje nám jeho charakter. Taktiež nám hovorí, čo od nás Kristus očakáva a ako by sme mali žiť. Stretávania sú pre nás nielen výzvou pre obohatenie z Božieho slova, ale i príležitosťou pre modlitby o požehnanie, ktoré nás môže zmocniť a vybaviť schopnosťami pre dokončenie Božieho diela.

Materiál v elektronickej podobe a ďalšie potrebné informácie nájdete na stránkach cirkvi http://www.casd.sk/ziva-svatyna-desat-dni-modlitieb/  pod článkom „Živá svätyňa“. Záverečná sobota 21. januára môže byť aj pre vás príležitosťou pre mimoriadne stretnutie v znamení Božieho priznania a uistenia o Božej láske, ktorá je pripravená sa prejaviť v našich životoch a v spoločenstve zborov.

 

Share

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *