Boli sme svedkami krstu…

Boli sme svedkami krstu...

Život môže byť všedný a sivý čas niekoľkých dekád, v ktorých sa strieda deň s nocou a plynúci čas odnesie všetko do minulosti.

Život môže byť aj časom zisťovania podstaty života a dospením k smutnému záveru, že všetko je márnosť a aj snaha je márnosť.

Život však môže byť aj hľadaním. Hľadaním podstaty kto som, odkiaľ som prišiel, kam kráčam a z akého dôvodu som vlastne tu a v tomto čase? Lebo kto hľadá, ten nájde, kto sa pýta, ten sa dozvie a kto bude klopať, tomu otvoria.

Z milosti Božej nám je dané poznať čas navštívenia, keď Ježiš Kristus klope na naše srdcia a prehovára k nám skrze tichý hlas Ducha Svätého, aby sme mu načúvali a prijali do mysle aj do srdca Jeho Slovo, Jeho dar obete z lásky k nám a prijali dar viery.

Tešíme sa, že tomu tak je aj v živote Ivana Polaška ml., ktorého poznáme od čias detstva. V deň keď sa začal nový kalendárny rok, preňho začal aj nový život – život s Ježišom Kristom. Sme radi, že sa rozhodol prijať krst a s potešením sme ho prijali do duchovnej rodiny ako brata. Nech mu Pán žehná na jeho životnej ceste, aby poznal svoje obdarovania a bol požehnaním nielen pre zbor.

 

Slavomír Smolko

 

Share

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *