… na večné časy a nikdy inak!

... na večné časy a nikdy inak!

Počas nášho tábora sme sa preniesli do obdobia socializmu, kedy za myšlienky a názory, ktoré neboli v súlade s komunistickým učením, boli ľudia prenasledovaní alebo sa spolu so svojou rodinou dostali do problémov. Hlavnou myšlienkou tábora totiž bolo povzbudiť deti k tomu, aby vo svojom živote stáli za správnymi vecami, či už budú vo väčšine, alebo v menšine, a nenechali sa druhými zastrašiť. Toto si počas tábora mohli na vlastnej koži aspoň čiastočne vyskúšať.

Počas dňa sme sa venovali rôznym aktivitám. Trávili sme čas zamysleniami, aktivitami v skupinkách, bojovkami, výletmi, hrami, spievaním, tvorivými aktivitami a pozeraním filmu.

Každý deň nás sprevádzala jedna postava z Biblie, ktorá sa kvôli svojim názorom dostala do opozície voči ostatným ľuďom, ale napriek tomu sa rozhodla naďalej stáť na Božej strane, ako napríklad Jeremiáš, Jozua a Kálef, Daniel a jeho priatelia, Eliáš, Jozef a aj samotný Ježiš.

Na začiatku tábora sme si poriadne zopakovali povely, nástupy a pathfinderskú hymnu, aby to už nikto nezabudol.

Svoju kreatívnosť a tvorivé vlohy si každý mohol odskúšať počas tvorivých aktivít v skupinke alebo pri spoločnom pečení a zdobení medovníkov.

Lúštenie šifier si niektorí zopakovali a niektorí sa naučili počas bojovky, aby boli schopní splniť zadanú úlohu. Počas viacerých bojoviek a hier sme si overili aj našu fyzickú zdatnosť, či už v behu, obratnosti alebo vytrvalosti a pokračovali sme v tom aj počas celodenného výletu.

Tábor sme začínali heslom „So Sovietskym zväzom na večné časy a nikdy inak!“ Ako sa však príbeh odvíjal, deti mali možnosť pochopiť a uvedomiť si, komu chcú sľúbiť svoju vernosť a oddanosť. Koniec tábora sa preto niesol v znamení iného vyjadrenia nášho smerovania – „S Bohom na večné časy a nikdy inak!“.

 

Share

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *