Návšteva z Maďarska

V sobotu 16.9.2017, sme sa po roku opäť potešili  milej návšteve našich južných susedov z Maďarska. S našimi bratmi a sestrami zo zborov Sátoraljaújhely a Göncz sme mali príležitosť stráviť pekný  sobotný deň pri spoločnej oslave Boha. Božím slovom slúžil miestny kazateľ z Maďarska Erik Kormos. Vo svojom kázaní z listu ap. Paval Galatským zdôraznil, že našim jediným vzorom je Ježiš Kristus.

Na toto poobedie bol  naplánovaný benefičný koncert, „kde prvé husle“ hrala práve naša milá návšteva. Misijná hudobná skupina „Keresztény songs“, (Kresťanské songy) v pásme hudby a hovoreného slova sa s poslucháčmi podelila o svoju vieru  a nádej ktorú založili na Ježišovi Kristovi. Kazateľ Erik Kormos, pomocou príbehov medzi piesňami, pútavým spôsobom poukázal na to, že ako je dôležité vážiť si všetko, čo od Boha máme a byť za to zo srdca vďačný a vedieť sa s tým podeliť.

Koordinátor ADRA Košice, Peter Miľko, vo svojom vstupe v krátkosti predstavil činnosť a plány miestnej pobočky  ADRA a na záver sa poďakoval všetkým ochotným darcom ktorí svojimi darmi podporili ďalší rozvoj a plynulý chod  ADRY.  Vďaka patrí tiež sestrám, ktoré slúžili pri občerstvení, a obsluhe stolov, prispeli k pohosteniu, ale aj technikom,  ktorí zabezpečili zvuk, ako aj diakonom a všetkým, ktorí sa ochotne podielali na programe tohto dňa. No vďaka patrí predovšetkým nášmu milému Bohu, že sme sa v jeho mene mohli stretnúť a ktorý ako veríme,  sám pomôže a usmerní aby vynaložené prostriedky z benefičného koncertu, ktoré sa pretavia do konkrétnych činností,  splnili svoj cieľ.

Oliver Popovič, kazateľ

 

Share

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *