Návšteva

Návšteva

Počas piatich májových dní sa v kruhoch CASD v Košiciach rozprávalo prevažne po anglicky. Mali sme  návštevu. Naše mesto navštívilo 15 študentov s Theologische Hochschule z Friedensau v Nemecku spolu so svojim pedagógom Samuelom Ndikumanom. Išlo o študentov sociálnej práce a rodiny. Ich  krátky pobyt na Slovensku im mal umožniť oboznámiť sa s fungovaním marginalizovaných skupín obyvateľstva v našom regióne.

Príležitosť poslúžiť našim hosťom s prekladom počas  návštev v Rankovciach, na Luníku IX  v Košiciach a v Mašličkove, kde boli plánované návštevy v rómskych rodinách malo aj 6. dobrovoľníkov, ktorí sa svojich úloh zhostili výborne. Prvá zástavka bola v Rankovciach.  Od terénneho sociálneho pracovníka obce sme sa dozvedeli, čím v súčasnosti žije rómska komunita, aktivity, ktoré vykonáva miestne komunitné centrum pre zlepšenie kvality života Rómov v obci. Patrí tu aj oblasť poradenstva staviteľom rodinných domov z radov Rómov. Následne sme  si prezreli prebiehajúcu výstavbu rodinných domov a už hotové domy, ktoré slúžia svojim majiteľom. Na záver našej návštevy sme navštívili miestny zbor CASD a spoločnou piesňou oslávili Boha.

Na ďalší deň nás už od rána očakávali na Luníku IX. v Košiciach. V priestoroch KC don Bosca nás privítal pán farár Žembera, vedúci centra Seleziánov. Oboznámil nás s prácou v tomto komunitnom centre, aktivitách, ktoré sú zamerané najmä na deti a mládež. Staršia časť populácie, ťažšie prijíma nastavené podmienky   spolupráce, preto je tu ešte priestor na aktivity aj pre dospelých, ktorí sa ich zúčastňujú len v minimálnom počte. KC ponúka tým rodinám, ktoré nemajú vo svojich domácnostiach prístup k vode alebo z akéhokoľvek dôvodu nemajú elektrický prúd, možnosť nechať si vyprať šatstvo . Odkázané rodiny túto možnosť využívajú. Tým sa ponúkla možnosť zamestnať niekoľko miestnych žien. Návšteva základnej školy bola milým prekvapením. Usmievavé deti, obetaví učitelia, vyhrievaný plavecký bazén s čistučkou vodou, ktorý slúži aj deťom z materskej škôlky, vybavené stolárske dielne s výrobkami šikovných žiakov, v triedach interaktívne tabule. To je len krátky výpočet toho, čo táto škola svojim žiakom ponúka. Návšteva domácnosti a oboznámenie sa s podmienkami rodín na Luníku IX a v Mašličkove  boli dôležitou súčasťou utorkového programu.  Svoju ústretovosť nám prejavil aj starosta MČ Marcel Šaňa, ktorý nám ponúkol  2 terénnych pracovníkov a svojou prítomnosťou pomáhal aj vedúci KC: Pracovalo sa v šiestich skupinách. Pripravené dotazníky sa napĺňali informáciami typu/ rodina, vzdelanie, práca, náklady na domácnosť, prístup k lekárskej starostlivosti, odkiaľ prichádza podpora a pod/. Spolu sme navštívili asi 20 domácnosti. S tamojšou komunitou sme sa nelúčili na dlho. V piatok sme ju navštívili znova.

Vďaka ochote vedenia KC  sme sa v ich priestoroch mohli stretnúť aj s mladými rómskymi rodinami. Otvorili sa otázky ich najdôležitejších potrieb a ich možné riešenie.

Naši hostia  už znova zasadli do školských lavíc vo Friedensau. Poďakovanie, ktoré nám zaslali patrí nášmu Bohu za to, že ich viedol a ochraňoval, vedeniu zboru CASD v Košiciach za to, že  ponúklo priestory modlitebne pre prácu študentov a ochotným tlmočníkom, ktorí napriek svojim pracovným a školským povinnostiam radi prišli a podporili myšlienku vzájomného zdieľania sa.

Share

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *