Ordinácia kazateľa

Boli sme svedkami…

V sobotu dňa 14.1.2017 sme boli svedkami slávnostnej udalosti. Náš brat v Kristovi a kolega kazateľ  Rastislav Lacika sa stal ordinovaným kazateľom. Tento akt ordinácie(vysvätenia), bol uskutočnený za prítomnosti vedúcich predstaviteľov Československej únie CASD, ako aj našich bratov z vedenia SZ CASD. Akt oddelenia bol sprevádzaný oslavnými piesňami, kázaním Božieho slova, ako aj básňami  a modlitbami. Doobedňajšia slávnostná bohoslužba  vyvrcholila „Áronovským požehnaním“  a prianím Božieho vedenia od všetkých prítomných.

Cirkev, takto vyjadrila  ďalšiu podporu a dôveru pre službu nášmu milému bratovi. Je to významný predel a začiatok ďalšej dôležitej etapy v živote kazateľa,  čo znamená tiež rozšírenie jeho kompetencií v službe na Božom diele. Milému bratovi prajeme  Božie požehnanie a radosť zo služby.

Oliver Popovič

 

 

Share

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *