Počúvajte a pozerajte – Hope TV.sk

Počúvajte a pozerajte - Hope TV.sk

 

 

Dňa 5.4.2017 bol spustený kresťanský internetový portál HopeTV.sk, ktorý je súčasťou medzinárodnej televíznej siete Hope Channel. Spolupracuje s univerzitami, nemocnicami, vydavateľstvami, rozhlasovými a televíznymi stanicami po celom svete. Táto spolupráca prináša programy, ktorých cieľom je informovať, inšpirovať a povzbudzovať divákov k tomu, aby vo svojom živote nachádzali radosť a nádej. HopeTV.sk chce podporovať rodiny a prinášať pozitívny vplyv do spoločnosti. Zameriava sa na oblasť zdravia, životného štýlu, cestovania, vzdelávania a kultúry. Vychádza z kresťanskej hodnotovej orientácie a jej prevádzkovateľom je Cirkev adventistov siedmeho dňa. Unikátny portál pri svojom štarte obsahuje viac ako 600 relácií, záznamov či dokumentov v slovenskom jazyku. Ich počet sa bude priebežne neustále aktualizovať. Chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomu, že mohol byť tento výnimočný projekt po mnohých rokoch úspešne zavŕšený.

Odkaz: http://www.hopetv.sk/

Share

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *