Sobota s hosťom – Erik Kormos

  1. 2016.06.25 – Kormos. E. – Ježiš Kristus, kňaz podľa poriadku Melchisedechovho
  2. 2016.06.25 – Kormos. E.  -Trojanjelské posolstvo

V sobotu, dňa 21.11.2015 bol našim hosťom  kazateľ Evanjelia, br. Kormos Erik, so svojimi dvoma synmi.

Náš milý zahraničný hosť nám poslúžil kázaním z Božieho slova počas sobotného dňa a pri tejto príležitosti sme si dovolili osloviť ho krátkym interview, aby sme ho bližšie spoznali.

Otázka:

Brat Kormos, v r. 1992 si sa stretol s adventistami, v období nasledujúcich troch, rokoch keď si navštevoval toto zhromaždenie, si sa rozhodol pokrstiť, našiel si v radoch cirkvi aj svoju terajšiu manželku, popri tom si sa začal venovať aj teologickému štúdiu a neskôr si nastúpil aj na kazateľskú dráhu a prednášaš aj na univerzite.  Ako to všetko vnímala tvoja najbližšia rodina a ako to prijala?

Odpoveď:

So svojou rodinou momentálne nemám žiadny kontakt. Moji rodičia už nežijú. Otca som stratil ako 12 ročný a moja mamička zomrela, keď som mal 20 rokov. S bratom, ktorý je o osem rokov starší, nie som v spojení. V období po mamkinej smrti som v podstate zostal sám. V „porevolučnom” čase slobody, bolo pre misijnú činnosť v Maďarsku, veľmi priaznivé  obdobie a pre mňa osobne to bol veľmi šťastný úsek mojho života. V tom čase, som totiž hľadal nielen seba seba samého, ale aj osobu blízku pre spoločný život. Oboje som paradoxne našiel na jednom mieste. J Žiaľ môj starší brat a ostatok rodiny, nezdieľali moje nadšenie pre spoznávanie Božieho slova a preto sa naše cesty (dúfam dočasne)rozišli. V súčasnosti sú naše kontakty prerušené…

Otázka :

Kto najviac smeroval a podporoval tvoje rozhodnutie pre štúdium ako aj kazateľskú prácu a v neposlednom rade aj pedagogcké smerovanie ?

Odpoveď:

Môžem s istotou povedať že to boli dvaja ľudia, Szigeti Jenő a Tokics Imre. Osobnostne, ako aj profesne, mali a majú títo dvaja ľudia na moje životné nasmerovanie veľký vplyv a do dnešného času s nimi udržujem vrelý priateľský ako aj pracovný vzťah. Pracujeme na spoločnom diele, kde sa usilujeme vydať zo  seba to najlepšie, čím nás Pán obdaroval…

Szigeti Jenő http://atf.adventista.hu/prof-dr-szigeti-jeno/

Tokics Imre http://tokicsimre.sda.hu/web/web/

Otázka :

Ako sa dívaš na terajšiu situáciu vo svete, keď sa zväčšuje pocit strachu medzi ľuďmi, narastá bieda, nedôvera v systém, hromadia sa vojnové konflikty a zvyšuje sa intenzita terorizmu?  Ako to vnímaš ako kazateľ a učiteľ?

Odpoveď :

Ľuďom netreba ani tak sprostredkovať modely, ale skôr životný program, nasmerovanie. Nasmerovanie na Boha… Keď sa ma pýtajú, čo znamená byť adventistom, mám tendenciu hovoriť o čistom a nečistom, o sobote, o našich dogmatických článkoch…Ľudia taktiež kladú otázku, či mám z toho všetkého čo robím aj dobrý pocit a či som presvedčený o tom že je to dobré. Keď im poviem, že nie som si istý, či je to dobré, naznačujem že  hlavnou úlohou je Boha (bezmyšlienkovito) nasledovať. Vtedy sa väčšinou odvrátia a idú preč. Ľudia potrebujú mať v tomto chaotickom svete istotu, istotu že ešte dobro jestvuje. Že to, čo robíme, je dobré… Boh je dobrý a preto aj Božie posolstvo je dobré a aj život tých, ktorý Boha nasledujú bude dobrý.  To je podstata veci. Vzťahom k otázke ktorá bola položená, to taktiež znamená, že ten kto chytí zbraň nie je dobrý Boh, ale je to človek. Človek ktorý dobrotu Božiu odmietol, nepochopil a neprijal do svoho života. Boh dal človekovi slobodnú vôľu a rešpektuje jeho rozhodnutia. Ináč povedané Boh priamo nezasahuje, nemieša sa do toho, keď človek chce tráviť svoj čas namiesto zhromaždenia v krčme, so zbraňou v zákope, či mimo hranice zákona.

Otázka :

Otvorili sa po revolúcii hranice, vznikol schengenský priestor, ale napriek tomu ostávajú adventisti každý na „svojom zborovom piesočku”. Realita je taká, že sme vzdialení 50 km od seba, ale nevieme o sebe a vôbec sa nepoznáme. Čím to je, že pretrváva tento stav aj 25 rokov po páde totalitného režimu?

Odpoveď:

To je ťažká otázka. Možno to súvisí aj s problémom ako je nacionalizmus. Každý štát formuje svojich obyvateľov a aj ich identitu a povedomie. Toto nasiaklo podvedome aj do adventizmu. Taktiež sme príliš nasmerovaní na to, že stále očakávame návštevy spoza oceánu a z Anglicka. Sme presvedčení o tom, že to je  to správne a dobré, lebo len odtiaľ môže prísť niečo kvalitné. Aj v prípade kazateľov a evanjelizačných spíkrov platí, že ak to nie je Made in USA, tak je to menej zaujímavé a obsahovo menej kvalitné. Napriek tomu, že to vôbec nie je pravda, lebo máme porovnateľnú kvalitu aj u nás, hľadáme radšej zvučné mená zo zahraničia.

Rozhovor viedol komunikátor zboru CASD Košice II – Mgr. Slavomír Smolko

———————————————-

Kto je Kormos Erik

Kormos Erik, vyrastal v blízkosti mesta  Eger, v  obci Balaton. S adventistami sa  prvýkrát stretol v roku 1992 a o tri roky neskôr sa rozhodol pripojiť k cirkvi. V tomto období začal svoje teologické štúdie na ATF (Adventist. teolog. vysoká škola – Budapešť). V roku 1998 nastúpil do Božieho diela ako kazateľ (Békéscsaba, Szabolcs…). Kormos Erik  je ženatý a je otcom troch detí: Erik, Tamás a Anika.

Popri kazateľskej službe pokračoval vo svojich štúdiách na Newbold College. V rokoch 2001-2005 sa intenzívne venoval evanjelizačnej prednáškovej činnosti so zameraním na oblasť archeológie. Medzi rokmi 2006-2009 získal akademický titul (MA)  naReformovanej teologickej akadémii  v Sárospataku, v oblasti protestantskej teológie.

Od roku 2010 je brat Kormos Erik doktorandom na reformovanej Univerzite Károli Gáspára, kde zároveň  vyučuje na katedre Nového zákona. V rámci doktorandského štúdia absolvoval odbornú stáž v Cambridge  (Cambridge Scholars Network a Tyndale House).V súčasnosti prednáša na teologických akadémiach a je hosťom v rôznych médiách. Je autorom niekoľkých kníh a od roku 2014 je docentom na ATF.

Od roku 2007 je kazateľom v zboroch  Sátoraljaújhely, Gönc a Szerencs.

Zdieľať

Kazateľ Evanjelia, br. Kormoš, v r. 1992 sa stretol s adventistami a po troch rokoch na to sa rozhodol pokrstiť. Neskôr sa začal venovať teologickému štúdiu po ktorom nastúpil na kazateľskú dráhu spojenú s prednášaním aj na univerzite.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *