Z histórie Košických zborov

Z histórie Košických zborov

Vierouka adventistov siedmeho dňa má svoje základy v učení Millerovho hnutia zo 40-tych rokov 19. storočia. Hoci názov „adventisti siedmeho dňa“ si zvolili už v roku 1860, denominácia nemala oficiálnu organizáciu až do 21. mája 1863, kedy hnutie zahŕňalo približne 125 zborov a 3500 členov.

Na začiatku bolo dielo obmedzené na Severnú Ameriku, až pokiaľ v roku 1874 prvý misionár cirkvi J. N. Andrews bol poslaný do Švajčiarska. Do Afriky sa adventná zvesť dostala v roku 1879, keď Dr. H. P. Ribton, po krátkej zastávke v Taliansku, sa prepravil do Egypta a založil školu.

Začiatok Cirkvi adventistov na Slovensku siaha do minulého storočia príchodom viacerých evanjelistov z Nemecka a Rakúska. V roku 1903 boli v Bratislave pokrstení prví deviati členovia a založili skupinu. V roku 1911 vznikol z tejto skupiny zbor s 18 členmi. Druhý zbor Cirkvi adventistov siedmeho dňa vznikol v Košiciach v roku 1912.

Prví adventisti sa prisťahovali do Košíc v roku 1908 zo Zdravotnej misijnej školy v Nemecku, boli to zdravotné sestry: Žofia Botyánska, Ambrózyová, Bérová, Dörnerová, Schotnerová, Anna Hottusová, Babeta Hottusová, Hermína Hottusová, Meiterová, Purlamová, Lasizová, Bresimová.

 

Zdravotné sestry prišli pod vedením Dr. F. J. Heunergadta. Pracovali ako súkromné sestry v zdravotnom dome na Alžbetinej ulici. Svojím žiarivým, láskyplným a milým správaním si získali srdcia ľudí. Navštevovali aj iné mestá a dediny, kde vznikali malé skupinky so živým záujmom o Božie Slovo.

V roku 1909, keď sa mnohé dvere otvorili adventnému posolstvu, bol do Košíc pridelený prvý stály kazateľ brat Führle. Kázal po nemecky s prekladom do maďarčiny. Mával prednášky v dome ošetrovateliek. Neskôr sa mu podarilo získať priestrannejšiu miestnosť Na hlavnej ulici č. 91. Na dom umiestnili od ulice tabuľu s nápisom: Biblické prednášky každú nedeľu, stredu a piatok o 19. hodine. Každý je srdečne vítaný. Do misijnej činnosti sa zapojil aj brat Dr. F. J. Huenergartd. V dňoch 18-25.1.1911 mal verejné prednášky vo veľkej sále Župného domu. Dňa 26.11.1911 na miesto brata Führlého nastúpil brat Frigyes Kessel, ktorý sa zároveň stal predsedom práve zriadeného severomaďarského misijného poľa. Bol veľmi svedomitý a húževnatý. K prednáškam pripravoval plagáty. Založil spevokol, jeho manželka vyučovala deti. Venovali sa mládeži, viedli ich k štúdiu Písma a vyučovali tiež hudbu. V letnom období roku 1913 brat konal verejné prednášky vo veľkom stane, ktorý bol postavený k tomuto účelu v mestskom parku.

image002

Verejné prednášky v mestskom parku v roku 1913

Počas 1. svetovej vojny museli Brat Kessel i Betten narukovať. Zbor zostal bez kazateľa až do apríla roku 1915. Miestnosť na zhromažďovanie bola odobratá úradmi. Medzitým zbor dostal správu, že brat kazateľ Bettel padol v boji. V tomto období bol brat Štefan Kelemen vysvätený za kazateľa.

image003image004

Po vojne bol do Košíc ako kazateľ druhýkrát pridelený brat Kessel. Zbor sa zhromažďoval v jeho byte na vodnej ulici č. 2. Brat Kessel i s rodinou prinášal pre dielo veľké obete. Mnohým členom zo širokého okolia poskytoval nocľah a sám so svojou sedemčlennou rodinou spával na rozkladacích stoličkách. V rokoch 1923-25 brata Kessela vystriedal brat Bischoff, ktorý tiež zároveň zastával funkciu predsedu Slovenského misijného poľa.

V tom čase sa zbor schádzal v Mestskej hudobnej škole na Kováčskej ulici. V tej dobe takisto veľmi ožila kolportáž. V roku 1925 zbor získal vlastnú modlitebňu. Nachádzala sa na Orlej ulici č. 20. Dňa 8.11.1938 maďarská armáda obsadila Košice i celé južné Slovensko. Počas vojny zbor patril k maďarskej únii. Na jar keď Hitlerovské hordy obsadili Maďarsko, činnosť cirkvi bola zakázaná. Po 6-7 mesiacoch bola činnosť opäť povolená, ale do zboru mohli chodiť len ľudia nad 18 rokov.

Od 9.5.1945 bol košický zbor opäť pripojený k Cirkvi adventistov siedmeho dňa s ústredím v Prahe. V roku 1950, aj napriek tomu, že vládol komunistický režim, Slovenský rozhlas odvysielal vystúpenie zborového spevokolu. V dobe od 1.10.1952 do 26.12.1956 bola činnosť našej cirkvi zastavená a modlitebňa prepadla do vlastníctva štátu. V týchto ťažkých časoch sme sa stretávali v rodinách. Po obnovení činnosti nám už modlitebňa nebola vrátená. Od decembra roku 1958 sa zbor schádzal v prenajatej modlitebni Bratskej jednoty baptistov na Jesenského ulici č.29. Do roku 1968 bola misijná činnosť zboru značne obmedzená, no aj napriek tomu sa každý rok konali krsty. Toto obdobie bolo tiež charakteristické častými výletmi do prírody. Roku 1989 sa vo svetovej politike odohrali veľké zmeny. Socialistické štáty rad za radom prežili revolúciu. Totalitný režim sa skončil.

Po nežnej revolúcii sa posolstvo dostáva do sveta oveľa rýchlejšie než predtým. V Košiciach prebieha veľká evanjelizácia v Bielom dome za účasti približne tisícky návštevníkov. Slovenské združenie pozvalo ako prednášajúceho br. Tonyho Mavrakosa z USA.

Po ukončení prednášok v Košiciach vzniká druhý zbor. Počet zakladajúcich členov je 108. Miesto zhromažďovania je v blízkosti Bieleho domu, v zasadačke miestneho úradu Košice-Západ. V roku 1993 sa začala prestavba nadobudnutých priestorov na Tajovského ulici v Košiciach. Rodinný dom manželov Pappových bol prebudovaný na novú modlitebňu. Práce boli ukončené v roku 1994. Modlitebňa bola vysvätená a odovzdaná do užívania. Po 40 rokoch sa zbor CASD v Košiciach znovu stretáva vo vlastnej modlitebni. Zbor Košice 2 sa naďalej zhromažďuje v prenajatých priestoroch na Hlavnej ulici.

 

 

Share

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *