Author Archives: CASD KošiceCASD Košice

95 téz ospravedlnenia z viery
v Články, Štúdium Biblie

95 téz ospravedlnenia z viery

Kresťan robí to, čo je správne, pretože je kresťan, nikdy nie, aby sa stal kresťanom. (Ján 15,5) Spravodlivosť rovná sa Ježiš. Nemáme spravodlivosť mimo Ježiša. (Rim 1, 16-17) Jediný spôsob, ako hľadať spravodlivosť, je hľadať...

0
24 novembra, 2015
Rozhovor s Erikom Kormosom
v Články

Rozhovor s Erikom Kormosom

  V sobotu, dňa 21.11.2015 bol našim hosťom kazateľ Evanjelia, br. Kormos Erik, so svojimi dvoma synmi. Náš milý zahraničný hosť nám poslúžil kázaním z Božieho slova počas sobotného dňa a pri tejto príležitosti sme...

0
24 novembra, 2015
Z histórie Košických zborov
v Z Histórie zboru

Z histórie Košických zborov

Vierouka adventistov siedmeho dňa má svoje základy v učení Millerovho hnutia zo 40-tych rokov 19. storočia. Hoci názov „adventisti siedmeho dňa“ si zvolili už v roku 1860, denominácia nemala oficiálnu organizáciu až do 21. mája...

0
20 novembra, 2015
v Z Histórie zboru

Počiatky adventizmu – Ondrej Balog

Práca študenta výberového modulu na Teologickom seminári CASD, Sázava 2010. Práca popisuje adventné hnutie od stredoveku až do dnešných čias. Zameriava sa na Ameriku 19. storočia, predovšetkým potom na Európu, Slovensko a nakoniec na mesto...

0
20 novembra, 2015
YFJ - Youth for Jesus
v Zo života cirkvi

YFJ – Youth for Jesus

Počas dní 15. 7. - 12. 8 sme mohli byť súčasťou projektu s názvom „Mladý pre Ježiša (YFJ)“. Tento projekt má už trojročnú tradíciu a sme radi, že tento rok sa mohlo aj naše mesto...

0
20 novembra, 2015
Rozlúčka s Borisom
v Zo života cirkvi

Rozlúčka s Borisom

20. júla 2013 sa v košickom zbore uskutočnila oficiálna rozlúčka s bratom Borisom Kmecom, ktorý po dvoch rokoch (júl 2011- júl 2013) nástupnej praxe  odchádza pôsobiť do zboru v Michalovciach. Počas tohto obdobia sa v mnohom pričinil na fungovaní zborov, organizovaní...

0
19 novembra, 2015