Blog


20
sep 2018
ZA  OPONOU  RAJA

Kto prijal pozvanie na sobotňajší ADRA večer Filipíny v Košiciach určite neľutoval.  Svoje spomienky z pobytu v tejto, pre nás exotickej krajine, oživila dobrovoľníčka ADRA Slovensko Barborka Šišková. Pod záštitou ADRA a finančnou podporou Slovak Aid sa mohla ½ roka venovať projektom ADRA Filipíny. Náplňou jej práce  bolo vyhľadávanie medzinárodných donorov, analýza potrieb, komunikácia  so zúčastnenými stranami a administratívne povinnosti. Pri práci mala možnosť spoznať aj množstvo obetavých obyčajných ľudí, ktorí si  nadovšetko ctia svoju rodinu, sú úctiví, usmievaví napriek prevládajúcej chudobe u väčšiny z nich. Filipíny sužujú aj časté prírodné katastrofy, vysoká miera korupcie, drogová kriminalita a najmä nevšímavosť,......

Čítať viac


Suché potraviny

Suché potraviny

Košická  zbierka suchých potravín už našla svojich adresátov. Veľká vďaka za to patrí všetkým ochotným darcom, ktorí finančne aj priamym nákupom suchých potravín reagovali na výzvu. Zástupcovia o.z. MARGINÁL Košice prevzali potraviny, ktoré boli...


Čítať viac

LETO  SO  ŠTETCOM

LETO SO ŠTETCOM

Dobrovoľnícke centrum ADRA Košice sa podujalo spolu s ďalšími dobrovoľníkmi zo Slovenka skrášliť priestory NsP Kráľovský Chlmec. V priebehu piatich pracovných dní  ich pracovité ruky opravili a vymaľovali chodby na jednodňovej chirurgii,  chirurgickom oddelení a denné izby...


Čítať viac

Spoločne recyklujeme

Spoločne recyklujeme

Dobrovoľnícke centrum ADRA Košice v spolupráci s Priateľmi Zeme-SPZ Košice ponúklo obyvateľom Košíc zapojiť sa do tradičnej recyklácie.  Šatstvo, obuv, hračky, knihy, školské potreby, tlačiarne  a mnoho iného tovaru ste mohli nájsť a vybrať si počas posledného májového...


Čítať viac

Návšteva

Návšteva

Počas piatich májových dní sa v kruhoch CASD v Košiciach rozprávalo prevažne po anglicky. Mali sme  návštevu. Naše mesto navštívilo 15 študentov s Theologische Hochschule z Friedensau v Nemecku spolu so svojim pedagógom Samuelom Ndikumanom. Išlo o študentov...


Čítať viac