Prednášky & kázne


Edom a skalnaté mesto Petra

Edom a skalnaté mesto Petra

Speaker: | 20 novembra, 2015

Druhá zo série prednášok „Staroveké ríše v proroctvách Biblie“. Autor konfrontuje všeobecne známe fakty archeológie s údajmi, ktoré nachádzame na stránkach historických a prorockých kníh Biblie.


Féničania - vládcovia morí

Féničania – vládcovia morí

Speaker: | 20 novembra, 2015

Autor konfrontuje všeobecne známe fakty archeológie s údajmi, ktoré nachádzame na stránkach historických a prorockých kníh Biblie. Tretia zo série prednášok „Staroveké ríše v proroctvách Biblie“, ktoré mal autor v Košiciach v máji 2012.


Filištínci - železní vojaci

Filištínci – železní vojaci

Speaker: | 20 novembra, 2015

Autor konfrontuje všeobecne známe fakty archeológie s údajmi, ktoré nachádzame na stránkach historických a prorockých kníh Biblie. Štvrtá zo série prednášok „Staroveké ríše v proroctvách Biblie“, ktoré mal autor v Košiciach v máji 2012.


Chetiti - zabudnutý národ

Chetiti – zabudnutý národ

Speaker: | 20 novembra, 2015

Autor konfrontuje všeobecne známe fakty archeológie s údajmi, ktoré nachádzame na stránkach historických a prorockých kníh Biblie. Piata zo série prednášok „Staroveké ríše v proroctvách Biblie“, ktoré mal autor v Košiciach v máji 2012.


Kráľovná zo Sáby

Kráľovná zo Sáby

Speaker: | 20 novembra, 2015

Autor konfrontuje všeobecne známe fakty archeológie s údajmi, ktoré nachádzame na stránkach historických a prorockých kníh Biblie. Šiesta zo série prednášok „Staroveké ríše v proroctvách Biblie“, ktoré mal autor v Košiciach v máji 2012.