Prednášky & kázne


Sobota s hosťom - Erik Kormos

Sobota s hosťom – Erik Kormos

Speaker: | 11 decembra, 2015

2016.06.25 – Kormos. E. – Ježiš Kristus, kňaz podľa poriadku Melchisedechovho 2016.06.25 – Kormos. E.  -Trojanjelské posolstvo V sobotu, dňa 21.11.2015 bol našim hosťom  kazateľ Evanjelia, br. Kormos Erik, so svojimi dvoma synmi. Náš milý...


Počuť Boží hlas

Počuť Boží hlas

Speaker: | 27 novembra, 2015

Počas nášho života sa v medziľudských vzťahoch pokazí mnoho vecí… Mnohé je už možno nenapraviteľné a náprava je z ľudského pohľadu nemožná a neuskutočniteľná. Je tomu naozaj vždy tak…? Čo nato hovorí Božie slovo? Pozrime...


Cesta do Emaus

Speaker: | 27 novembra, 2015

Umenie správne „vidieť“ je dar od Boha. Rozoznať povahu, zmysel, účel Kristovho diela a našu úlohu v jeho nasledovaní, sa deje vďaka stálemu Božiemu úsiliu byť s človekom na jeho životnej ceste. Príbeh učeníkov na „Ceste...


Falošní proroci

Falošní proroci

Speaker: | 22 novembra, 2015

Ako sa niekto môže stať falošným prorokom? Čo je na to potrebné? Nadprirodzené prejavy nejakého ducha? Kedy môžeme povedať: „Pán Boh mi to ukázal“? Kázanie na tému 1Kr 13. Starozákonné príklady takýchto prorokov. Ako by...