Sermons by Samuel Ondrušek


383
Samuel Odrušek - Pravá poslušnosť

Samuel Odrušek – Pravá poslušnosť

Speaker: | 29 septembra, 2019

Pohľad na právu poslušnosť vo svetle udalostí na ceste do zasľúbenej zeme. Príbeh o tom, že oneskorená poslušnosť, poslušnosť vyplývajúca z dôsledkov, nie je poslušnosť viery.