Prednášky & kázne

Archív prednášok & kázaní

662

… ste listom Kristovým

Rečník:Oliver Popovič | november 27, 2015

Dnešnej dobe je na tom cirkev podobne, ako bola cirkev prvej generácie medzi pohanmi. Ani dnes nestačí ak dáme niekomu do ruky Nový zákon s doporučením aby si ho čítal a s myšlienku že sme urobili všetko...

800
Falošní proroci

Falošní proroci

Rečník:Stanislav Bielik | november 22, 2015

Ako sa niekto môže stať falošným prorokom? Čo je na to potrebné? Nadprirodzené prejavy nejakého ducha? Kedy môžeme povedať: „Pán Boh mi to ukázal“? Kázanie na tému 1Kr 13. Starozákonné príklady takýchto prorokov. Ako by...

680
Človek pred potopou

Človek pred potopou

Rečník:Marek Riečan | november 20, 2015

Predpotopný svet – pútavé rozprávanie o spoločnosti, ľuďoch, ich schopnostiach pred celosvetovou potopou. Doba Enocha a Noeho. V čom bola ich doba podobná našej? Prečo Kristus dáva do súvisu ich dobu s dobou pred jeho...

463
Boh čaká, lebo miluje

Boh čaká, lebo miluje

november 20, 2015

„A jako bolo za dní Noeho, tak bude aj za príchodu Syna človeka.“ Matúš 24,37. „A Hospodin videl, že sa množí zlosť človeka na zemi a že všetko, čokoľvek vytvoria myšlienky jeho srdca, je len...

Stránka 5 z 6« Prvá...23456

Rečníci

Bohumil Kern

3 Sermons

Bohumil Kern, je kazateľom a predsedom Cirkvi adventistov siedmeho dňa na Slovensku.

Daniel Márföldi

2 Sermons

Daniel Márföldi, B.A., je kazateľom a tajomníkom Cirkvi adventistov siedmeho dňa na Slovensku.

Dr. John Scharffenberg, MD

3 Sermons

Pôsobil ako hlavný školiteľ lekárov v oblasti primárnej prevencie na Univerzite Loma Linda v USA.

Erik Kormos

3 Sermons

Kazateľ Evanjelia, br. Kormoš, v r. 1992 sa stretol s adventistami a po troch rokoch na to sa rozhodol pokrstiť. Neskôr sa začal venovať teologickému štúdiu po ktorom nastúpil na kazateľskú dráhu spojenú s prednášaním aj na univerzite.

Karel Strouhal

3 Sermons

Kazateľ Cirkvi adventistov siedmeho dňa z Českého Těšína.

Marek Riečan

18 Sermons

Marek Riečan je kazateľom Cirkvi adventistov siedmeho dňa v zbore Bratislava, jeho veľkým koníčkom je archeológia a história.

Mikuláš Pavlík

2 Sermons

Mgr. Ing.Mikuláš Pavlík M.A. je predsedom Československej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa od roku 2009. Pochádza z Prešova. Vyštudoval Stavebnú fakultu Technickej univerzity v Košiciach, Teologický seminár cirkvi adventistov, Andrewsovu univerzitu v USA a v roku 2012 dokončil magisterské štúdium na Husitskej teologickej fakulte UK v Prahe. Bol kazateľom zborov v Banskej Štiavnici, Krupine a Zvolene, šéfredaktorom vydavateľstva Advent-Orion v Martine a pracoval ako preceptor a učiteľ na Teologickom seminári v Sázave. Je ženatý a je otcom troch detí.

MUDr. Moskala Milan

2 Sermons

MUD.r Milan Moskala je zdravotný evanjelista a misionár. Dlhé roky pôsobí v Bangladéži. Pochádza z Českého Těšína.

Oliver Popovič

5 Sermons

Oliver Popovič, je kazateľom Cirkvi Adventistov siedmeho dňa. Je absolventom Teologického seminára CASD (TS – Sázava, ČR) a Teologickej akadémie v Budapešti (BTA)

Stanislav Bielik

4 Sermons

Stanislav Bielik pôsobí už niekoľko rokov ako kazateľ a administrátor vo vedení Slovenského združenia CASD.

Ted N. C. Wilson

1 Sermon

Ted N. C. Wilson je predsedom Generálnej konferencie Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Do služby bol zvolený väčšinou zhromaždenia Generálnej konferencie v roku 2010 v Atlante. Jeho mandát bol následne predĺžený na ďalšie obdobie počas zasadania GK v roku 2015.