Prednášky & kázne

Archív prednášok & kázaní

2287
Srdce úplne obrátené k Bohu

Srdce úplne obrátené k Bohu

Rečník:Bohumil Kern | január 22, 2016

V sobotu 16.1.2016 nás navštívil predseda CASD Bohumil Kern so svojou manželkou a pri tejto príležitosti s nami otváral Božie slovo. 3. 2016.06.18. – Kern. B. – Posolstvo laodicei

1766
Sobota s hosťom - Erik Kormos

Sobota s hosťom – Erik Kormos

Rečník:Dr. Erik Kormos | december 11, 2015

2016.06.25 – Kormos. E. – Ježiš Kristus, kňaz podľa poriadku Melchisedechovho 2016.06.25 – Kormos. E.  -Trojanjelské posolstvo V sobotu, dňa 21.11.2015 bol našim hosťom  kazateľ Evanjelia, br. Kormos Erik, so svojimi dvoma synmi. Náš milý...

1400
Pozrite si video GK: Zapojme sa všetci!

Pozrite si video GK: Zapojme sa všetci!

Rečník:Ted N. C. Wilson | december 11, 2015

Každý má nejaké nadanie, nejaké vlohy alebo dar, ktorý môže použiť na šírenie nádeje a radostnej správy o Božej láske. Pozrite si nové video Generálnej konferencie Cirkvi adventistov s. d. o zapojení všetkých členov do...

752

… ste listom Kristovým

Rečník:Oliver Popovič | november 27, 2015

Dnešnej dobe je na tom cirkev podobne, ako bola cirkev prvej generácie medzi pohanmi. Ani dnes nestačí ak dáme niekomu do ruky Nový zákon s doporučením aby si ho čítal a s myšlienku že sme urobili všetko...

868
Falošní proroci

Falošní proroci

Rečník:Stanislav Bielik | november 22, 2015

Ako sa niekto môže stať falošným prorokom? Čo je na to potrebné? Nadprirodzené prejavy nejakého ducha? Kedy môžeme povedať: „Pán Boh mi to ukázal“? Kázanie na tému 1Kr 13. Starozákonné príklady takýchto prorokov. Ako by...

Stránka 5 z 7« Prvá...34567

Rečníci

Bohumil Kern

3 Sermons

Bohumil Kern, je kazateľom Cirkvi adventistov siedmeho dňa na Slovensku.

Daniel Márföldi

2 Sermons

Daniel Márföldi, B.A., je kazateľom a tajomníkom Cirkvi adventistov siedmeho dňa na Slovensku.

Dr. Erik Kormos

3 Sermons

Kazateľ Evanjelia, br. Kormoš, v r. 1992 sa stretol s adventistami a po troch rokoch na to sa rozhodol pokrstiť. Neskôr sa začal venovať teologickému štúdiu po ktorom nastúpil na kazateľskú dráhu spojenú s prednášaním aj na univerzite.

Dr. John Scharffenberg, MD

3 Sermons

Pôsobil ako hlavný školiteľ lekárov v oblasti primárnej prevencie na Univerzite Loma Linda v USA.

Ing. Jozef Pist

2 Sermons

Ing. Pist Jozef, je kazateľom Cirkvi adventistov siedmeho dňa na Slovensku.

Karel Strouhal

3 Sermons

Kazateľ Cirkvi adventistov siedmeho dňa z Českého Těšína.

Marek Riečan

18 Sermons

Marek Riečan je kazateľom Cirkvi adventistov siedmeho dňa v zbore Bratislava, jeho veľkým koníčkom je archeológia a história.

Mgr. ing. Mikuláš Pavlík M. A.

5 Sermons

Mgr. Ing. Mikuláš Pavlík M. A. je predsedom Československej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa od roku 2009. Pochádza z Prešova. Vyštudoval Stavebnú fakultu Technickej univerzity v Košiciach, Teologický seminár cirkvi adventistov, Andrewsovu univerzitu v USA a v roku 2012 dokončil magisterské štúdium na Husitskej teologickej fakulte UK v Prahe. Bol kazateľom zborov v Banskej Štiavnici, Krupine a Zvolene, šéfredaktorom vydavateľstva Advent-Orion v Martine a pracoval ako preceptor a učiteľ na Teologickom seminári v Sázave. Je ženatý a je otcom troch detí.

Mgr. Peter Čík

2 Sermons

Tajomník Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa

MUDr. Moskala Milan

2 Sermons

MUD.r Milan Moskala je zdravotný evanjelista a misionár. Dlhé roky pôsobí v Bangladéži. Pochádza z Českého Těšína.

Oliver Popovič

5 Sermons

Oliver Popovič, je kazateľom Cirkvi Adventistov siedmeho dňa. Je absolventom Teologického seminára CASD (TS – Sázava, ČR) a Teologickej akadémie v Budapešti (BTA)

Stanislav Bielik

4 Sermons

Stanislav Bielik pôsobí už niekoľko rokov ako kazateľ a administrátor vo vedení Slovenského združenia CASD.

Ted N. C. Wilson

1 Sermon

Ted N. C. Wilson je predsedom Generálnej konferencie Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Do služby bol zvolený väčšinou zhromaždenia Generálnej konferencie v roku 2010 v Atlante. Jeho mandát bol následne predĺžený na ďalšie obdobie počas zasadania GK v roku 2015.