Prednášky & kázne

Archív prednášok & kázaní

232

Čo je výzva v kresťanskom živote – Stramszki István

22 februára, 2019

Čo bol problém farizejov? Čo je milosť a ako uplatňovať spravodlivosť. Pozývame Vás ku kázni, ktorá vám možno pomôže vniesť trochu svetla… http://kosice.casd.sk/wp-content/uploads/2019/02/2019-02-16-p-StramszkiI.mp3

583

Najkrajšie pozvanie – Daniel Márföldi

Rečník:Daniel Márföldi | 27 novembra, 2018

Kázanie pri príležitosti výročného stretnutia zborov výhodného Slovenska http://kosice.casd.sk/wp-content/uploads/2018/11/Najkrajsie-pozvanie-D.Marfoldi.mp3    

426

Pozdrav pre Laudičanov – Bohumil Kern

Rečník:Bohumil Kern | 27 novembra, 2018

Kázanie pri príležitosti výročného stretnutia zborov výhodného Slovenska http://kosice.casd.sk/wp-content/uploads/2018/11/Pozdrav-pre-Laudicanov-B.Kern_.mp3

1212
Nespravodlivý svet

Nespravodlivý svet

Rečník:Stanislav Bielik | 26 júna, 2017

Jeden sa narodí v bohatej rodine a naopak druhý v chudobnej. Zdá sa to byť spravodlivé… ? Jedno dieťa vyrastá v šťastnej rodine a naopak druhé v rodine alkoholika. Spravodlivé alebo nie? Vypočujte si túto...


Rečníci

Bohumil Kern

3 Sermons

Bohumil Kern, je kazateľom Cirkvi adventistov siedmeho dňa na Slovensku.

Daniel Márföldi

2 Sermons

Daniel Márföldi, B.A., je kazateľom a tajomníkom Cirkvi adventistov siedmeho dňa na Slovensku.

Dr. Erik Kormos

3 Sermons

Kazateľ Evanjelia, br. Kormoš, v r. 1992 sa stretol s adventistami a po troch rokoch na to sa rozhodol pokrstiť. Neskôr sa začal venovať teologickému štúdiu po ktorom nastúpil na kazateľskú dráhu spojenú s prednášaním aj na univerzite.

Dr. John Scharffenberg, MD

3 Sermons

Pôsobil ako hlavný školiteľ lekárov v oblasti primárnej prevencie na Univerzite Loma Linda v USA.

Ing. Jozef Pist

2 Sermons

Ing. Pist Jozef, je kazateľom Cirkvi adventistov siedmeho dňa na Slovensku.

Karel Strouhal

3 Sermons

Kazateľ Cirkvi adventistov siedmeho dňa z Českého Těšína.

Marek Riečan

18 Sermons

Marek Riečan je kazateľom Cirkvi adventistov siedmeho dňa v zbore Bratislava, jeho veľkým koníčkom je archeológia a história.

Mgr. ing. Mikuláš Pavlík M. A.

5 Sermons

Mgr. Ing. Mikuláš Pavlík M. A. je predsedom Československej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa od roku 2009. Pochádza z Prešova. Vyštudoval Stavebnú fakultu Technickej univerzity v Košiciach, Teologický seminár cirkvi adventistov, Andrewsovu univerzitu v USA a v roku 2012 dokončil magisterské štúdium na Husitskej teologickej fakulte UK v Prahe. Bol kazateľom zborov v Banskej Štiavnici, Krupine a Zvolene, šéfredaktorom vydavateľstva Advent-Orion v Martine a pracoval ako preceptor a učiteľ na Teologickom seminári v Sázave. Je ženatý a je otcom troch detí.

Mgr. Peter Čík

2 Sermons

Tajomník Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa

MUDr. Moskala Milan

2 Sermons

MUD.r Milan Moskala je zdravotný evanjelista a misionár. Dlhé roky pôsobí v Bangladéži. Pochádza z Českého Těšína.

Oliver Popovič

15 Sermons

Oliver Popovič, je kazateľom Cirkvi Adventistov siedmeho dňa. Je absolventom Teologického seminára CASD (TS – Sázava, ČR) a Teologickej akadémie v Budapešti (BTA)

Stanislav Bielik

4 Sermons

Stanislav Bielik pôsobí už niekoľko rokov ako kazateľ a administrátor vo vedení Slovenského združenia CASD.

Ted N. C. Wilson

1 Sermon

Ted N. C. Wilson je predsedom Generálnej konferencie Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Do služby bol zvolený väčšinou zhromaždenia Generálnej konferencie v roku 2010 v Atlante. Jeho mandát bol následne predĺžený na ďalšie obdobie počas zasadania GK v roku 2015.