Prednášky & kázne

Archív prednášok & kázaní

244
Oliver Popovič - Skryté veci patria Hospodinovi

Oliver Popovič – Skryté veci patria Hospodinovi

Rečník:ThDr. Oliver Popovič M.A. | 06 novembra, 2020

Žijeme naozaj zvláštnu dobu. To čo sa deje, sa vymyká našim terajším skúsenostiam. Sme viac zraniteľní a skôr náchylní pri túžbe nájsť nejaké východisko, urobiť si jasný zaver, skĺznuť na cestu podobne zvláštnych (dez)informácii. Boží...

133
Stanislav Byrtus - Hoci aj si to všetko vedel

Stanislav Byrtus – Hoci aj si to všetko vedel

06 novembra, 2020

Každý, kto začal žít skutočný život s Bohom, získal prístup k nesmiernym pokladom. Poznanie pravej lásky, milosti, dobroty, prijatia, ale aj spravodlivosti. Sme zodpovední za to, ci to budeme posúvať ďalej? Mame si tieto dary...

302
Jozef Pist - Lazar, poď von!

Jozef Pist – Lazar, poď von!

Rečník:Ing. Jozef Pist | 23 októbra, 2020

Ježiš ukázal, že aj ta najväčšia obava, smrť a hrob, sa v Jeho prítomnosti stráca. Veríme tomu, no často sami žijeme akoby uväznený v hrobe. Dovoľme Ježišovi, aby aj nás vyviedol z toho nášho hrobu...

228
Rastislav Lacika - Nechaj sa naplniť

Rastislav Lacika – Nechaj sa naplniť

16 októbra, 2020

Súčasná situácia mnohých z nás napĺňa obavami, či nebudeme pripravení o to, čo máme. Boh vo Svojom Slove zanechal mnoho príbehov, ktoré zobrazujú ľudí v najrôznejších životných situáciách. Pripomenieme si jeden, kde Boh úžasným spôsobom...

92
Oliver Popovič - krst Barborka a Adam

Oliver Popovič – krst Barborka a Adam

15 septembra, 2020

Je úžasné, ak sa mladí ľudia rozhodnú odovzdať svoj život Bohu. Prijať Bohom pripravený plán záchrany. O to viac, že v dnešnej dobe sa záväzkov akéhokoľvek druhu bojíme. Nech sú naše obavy akékoľvek, Bohu môžeme...

311
Oliver Popovič - Boh, ktorý otvára väzanie

Oliver Popovič – Boh, ktorý otvára väzanie

Rečník:ThDr. Oliver Popovič M.A. | 28 mája, 2020

V Biblii máme úžasne príklady zázračných vyslobodení z pút a väzenia. Určite si nejeden z vás pri ich čítaní snažil danú situáciu predstaviť. Možno ste si povedali, aká úžasná skúsenosť, no ja vďaka Bohu v...

284
Oliver Popovič - Daj Bohu šancu

Oliver Popovič – Daj Bohu šancu

Rečník:ThDr. Oliver Popovič M.A. | 22 mája, 2020

Koľko krát ste sa v živote ocitli v situácií, že ste museli niekomu dať novú šancu? A koľko krát, že ste stali pred otázkou, či ešte? A čo tak dať novu šancu Bohu? Že čo...

420
Oliver Popovič - Víťaz berie všetko

Oliver Popovič – Víťaz berie všetko

Rečník:ThDr. Oliver Popovič M.A. | 08 mája, 2020

Túžba víťaziť je niečo, čo je akoby v nás. V živote sa ženieme za rôznymi cieľmi. Pre niekoho je to dokonca povolanie. Pri snahe byť prvými, sú mnohí ochotní ísť cestou veľkého sebazapierania, ba dokonca riskovať...

346
Oliver Popovič - Čakanie, ktoré ťa nesklame

Oliver Popovič – Čakanie, ktoré ťa nesklame

Rečník:ThDr. Oliver Popovič M.A. | 01 mája, 2020

V dejinách nájdeme mnohé zmienky o túžobných očakávaniach. O nádejach vkladaných do ľudí, ktorí boli prísľubom lepších zajtrajškov. Naplnili sa ale tieto nádeje? Má zmysel ešte čakať? Na koho?


Rečníci

Bohumil Kern

3 Sermons

Bohumil Kern, je kazateľom Cirkvi adventistov siedmeho dňa na Slovensku.

Daniel Márföldi

2 Sermons

Daniel Márföldi, B.A., je kazateľom a tajomníkom Cirkvi adventistov siedmeho dňa na Slovensku.

Dr. Erik Kormos

3 Sermons

Kazateľ Evanjelia, br. Kormoš, v r. 1992 sa stretol s adventistami a po troch rokoch na to sa rozhodol pokrstiť. Neskôr sa začal venovať teologickému štúdiu po ktorom nastúpil na kazateľskú dráhu spojenú s prednášaním aj na univerzite.

Dr. John Scharffenberg, MD

3 Sermons

Pôsobil ako hlavný školiteľ lekárov v oblasti primárnej prevencie na Univerzite Loma Linda v USA.

Ing. Jozef Pist

5 Sermons

Ing. Pist Jozef, je kazateľom Cirkvi adventistov siedmeho dňa na Slovensku.

Ján Šolc

2 Sermons

Vyrastal som pod Tatrami, kde sa chodilo k moru na Podbanské k rieke Belá (tam bol piesok a vlny). Vychovávali ma rodičia, ktorí mi vštepovali bezpodmienečnú lásku. Vďaka nim som mal blízko k prírode, stromom, horám, riekam. Už ako malého ma otec brával na tábory a tak moje srdce ani nerozmýšľalo, že by som nemal pracovať s deťmi a mladými ľuďmi. Môj otec však videl príklad v „ujovi Rudovi“ z našej dediny, ktorý do prírody, na chaty, či guláše a pod. viedol celú partiu detí a mládeže, vrátane mojej mamy a neskôr i otca. A tak len pokračujem v ich diele… Som vďačný za detstvo a túžim vrátiť čo som dostal – zážitky a príležitosti spoznať toho, kto to všetko pre nás vytvoril. Túžim sprevádzať tých, ktorí sa ešte nechajú a pokojne natiahnu ruku bez toho, aby sa hanbili. Máme spolu s manželkou Jankou 3 vlastné deti, preto túžime vytvárať a podporovať komunity, ktorým ich deti nie sú ľahostajné a majú blízko k prírode. Služba deťom je jedna z najlepších možností, ktorú momentálne máme k zdravému rozvíjaniu úcty k Stvoriteľovi, prírode, k druhým a aj k sebe samému.

Motto:

“Len to skús!”

Karel Strouhal

3 Sermons

Kazateľ Cirkvi adventistov siedmeho dňa z Českého Těšína.

Marek Majtán-Černák

1 Sermon

vedúci oddelenia mládeže

Obľúbený verš:

Ján 3,16: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.” Obľúbený verš preto, lebo jeho obsah je základným posolstvom Biblie i samotného Boha k nám ľuďom.

O mne:

Vyštudoval som za bakalára teológie na Teologickom seminári Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Sázave. Následne na to som pokračoval v štúdiu na Evanjelickej teologickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Po štúdiách som žil rok v Anglicku, kde som si osvojoval znalosti anglického jazyka. Keď som sa vrátil na Slovensko, začal som slúžiť ako kazateľ v nástupnej praxi zborov Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Bratislave. Momentálne slúžim ako študentský kazateľ v Bratislave a mám na starosti Oddelenie mládeže pri Slovenskom združení Cirkvi adventistov siedmeho dňa.

Som 6 rokov ženatý a tešíme sa s manželkou z jednej dcéry.

Motto:

“Nie je to o tom, aký silný úder dokážeš dať. Je to o tom, aký silný úder dokážeš prijať a pokračovať vpred!” (Rocky Balboa, Rocky)

Marek Riečan

18 Sermons

Marek Riečan je kazateľom Cirkvi adventistov siedmeho dňa v zbore Bratislava, jeho veľkým koníčkom je archeológia a história.

Mgr. ing. Mikuláš Pavlík M. A.

7 Sermons

Mgr. Ing. Mikuláš Pavlík M. A. je predsedom Československej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa od roku 2009. Pochádza z Prešova. Vyštudoval Stavebnú fakultu Technickej univerzity v Košiciach, Teologický seminár cirkvi adventistov, Andrewsovu univerzitu v USA a v roku 2012 dokončil magisterské štúdium na Husitskej teologickej fakulte UK v Prahe. Bol kazateľom zborov v Banskej Štiavnici, Krupine a Zvolene, šéfredaktorom vydavateľstva Advent-Orion v Martine a pracoval ako preceptor a učiteľ na Teologickom seminári v Sázave. Je ženatý a je otcom troch detí.

Mgr. Peter Čík

2 Sermons

Tajomník Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa

MUDr. Moskala Milan

5 Sermons

MUD.r Milan Moskala je zdravotný evanjelista a misionár. Dlhé roky pôsobí v Bangladéži. Pochádza z Českého Těšína.

Rastislav Lacika, B.Th

4 Sermons

Miestny kazateľ zboru 2 v Košiciach

Stanislav Bielik

5 Sermons

Stanislav Bielik pôsobí už niekoľko rokov ako kazateľ a administrátor vo vedení Slovenského združenia CASD.

Ted N. C. Wilson

1 Sermon

Ted N. C. Wilson je predsedom Generálnej konferencie Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Do služby bol zvolený väčšinou zhromaždenia Generálnej konferencie v roku 2010 v Atlante. Jeho mandát bol následne predĺžený na ďalšie obdobie počas zasadania GK v roku 2015.

ThDr. Oliver Popovič M.A.

22 Sermons

Oliver Popovič, je kazateľom Cirkvi Adventistov siedmeho dňa. Je absolventom Teologického seminára CASD (TS – Sázava, ČR), Teologickej akadémie v Budapešti (BTA) a Teologickej fakulty PTF – Prešovskej univerzity