Prednášky & kázne

Archív prednášok & kázaní

376
Oliver Popovič - Posolstvo nádeje v neľahkom čase

Oliver Popovič – Posolstvo nádeje v neľahkom čase

Rečník:Oliver Popovič | 20 marca, 2020

Do našich životov výrazne zasiahla kríza, ktorú nikto nečakal. Je veľa otáznikov a obáv. Slovo Božie bolo vždy zdrojom nádeje. Dejiny Božie ľudu sú plné zložitých situácii. Bojíme sa, lebo je tu niečo, čo neviem...

200
Mikuláš Pavlík - Sobota ako Božie jarmo?

Mikuláš Pavlík – Sobota ako Božie jarmo?

Rečník:Mgr. ing. Mikuláš Pavlík M. A. | 20 decembra, 2019

Je Sobota naozaj jarmom? Je to naozaj niečo, čo nás má zaťažovať? Mikuláš Pavlík v tomto krátkom zamyslení upriami pohľad na Sobotný deň odpočinku na text, kde by sme odpoveď možno nehľadali.

272
Samuel Odrušek - Pravá poslušnosť

Samuel Odrušek – Pravá poslušnosť

Rečník:Samuel Ondrušek | 29 septembra, 2019

Pohľad na právu poslušnosť vo svetle udalostí na ceste do zasľúbenej zeme. Príbeh o tom, že oneskorená poslušnosť, poslušnosť vyplývajúca z dôsledkov, nie je poslušnosť viery.


Rečníci

Bohumil Kern

3 Sermons

Bohumil Kern, je kazateľom Cirkvi adventistov siedmeho dňa na Slovensku.

Daniel Márföldi

2 Sermons

Daniel Márföldi, B.A., je kazateľom a tajomníkom Cirkvi adventistov siedmeho dňa na Slovensku.

Dr. Erik Kormos

3 Sermons

Kazateľ Evanjelia, br. Kormoš, v r. 1992 sa stretol s adventistami a po troch rokoch na to sa rozhodol pokrstiť. Neskôr sa začal venovať teologickému štúdiu po ktorom nastúpil na kazateľskú dráhu spojenú s prednášaním aj na univerzite.

Dr. John Scharffenberg, MD

3 Sermons

Pôsobil ako hlavný školiteľ lekárov v oblasti primárnej prevencie na Univerzite Loma Linda v USA.

Ing. Jozef Pist

2 Sermons

Ing. Pist Jozef, je kazateľom Cirkvi adventistov siedmeho dňa na Slovensku.

Karel Strouhal

3 Sermons

Kazateľ Cirkvi adventistov siedmeho dňa z Českého Těšína.

Marek Riečan

18 Sermons

Marek Riečan je kazateľom Cirkvi adventistov siedmeho dňa v zbore Bratislava, jeho veľkým koníčkom je archeológia a história.

Mgr. ing. Mikuláš Pavlík M. A.

5 Sermons

Mgr. Ing. Mikuláš Pavlík M. A. je predsedom Československej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa od roku 2009. Pochádza z Prešova. Vyštudoval Stavebnú fakultu Technickej univerzity v Košiciach, Teologický seminár cirkvi adventistov, Andrewsovu univerzitu v USA a v roku 2012 dokončil magisterské štúdium na Husitskej teologickej fakulte UK v Prahe. Bol kazateľom zborov v Banskej Štiavnici, Krupine a Zvolene, šéfredaktorom vydavateľstva Advent-Orion v Martine a pracoval ako preceptor a učiteľ na Teologickom seminári v Sázave. Je ženatý a je otcom troch detí.

Mgr. Peter Čík

2 Sermons

Tajomník Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa

MUDr. Moskala Milan

2 Sermons

MUD.r Milan Moskala je zdravotný evanjelista a misionár. Dlhé roky pôsobí v Bangladéži. Pochádza z Českého Těšína.

Oliver Popovič

15 Sermons

Oliver Popovič, je kazateľom Cirkvi Adventistov siedmeho dňa. Je absolventom Teologického seminára CASD (TS – Sázava, ČR) a Teologickej akadémie v Budapešti (BTA)

Stanislav Bielik

4 Sermons

Stanislav Bielik pôsobí už niekoľko rokov ako kazateľ a administrátor vo vedení Slovenského združenia CASD.

Ted N. C. Wilson

1 Sermon

Ted N. C. Wilson je predsedom Generálnej konferencie Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Do služby bol zvolený väčšinou zhromaždenia Generálnej konferencie v roku 2010 v Atlante. Jeho mandát bol následne predĺžený na ďalšie obdobie počas zasadania GK v roku 2015.